BOEH! reageert op hoofddoekverbod in Antwerpse athenea

In een multiculturele – en multireligieuze samenleving waar ’t stad van iedereen is zou je denken dat iedere Vlaamse burger – behorende tot minderheid of meerderheid – het recht heeft op vrije keuzes en een vrije godsdienstbeleving. De Athenea van Antwerpen spreken dit recht tegen door een hoofddoekenverbod in te voeren voor leerlingen én leerkrachten […]

Exclusieve lezing Christine Delphy! [+receptie]

De afgelopen maanden ging BOEH! in drie verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Tijdens de afsluitende avond – opnieuw in Antwerpen – bieden we u een exclusieve lezing aan van Christine Delphy. Christine Delphy is een gekende Franse feministe. Zij richtte […]

Diversiteit in realiteit. Debatavonden van BOEH!

Op 10 februari, 5 maart, 7 april en 5 mei gaat BOEH! in vier verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Noteer de data alvast met stip in uw agenda, en verspreid onze flyer! Programma 10.02 – Het neutraliteitsargument: het doek valt […]

Stad Antwerpen overtreedt eigen dresscode. BOEH! reageert

Het Antwerps stadsbestuur geeft al zijn personeelsleden, ook diegenen die aan het loket zitten, de “toelating” om op 1 december, Wereldaidsdag, “een HIV-lintje te dragen om hun solidariteit te betuigen met personen met HIV of AIDS”. Dit staat in het collegebesluit 12312 van vrijdag 3 oktober 2008, dat ook expliciet vermeldt dat hiermee een “uitzondering […]

Wie A zegt, moet B(OEH!) zeggen!

Op donderdag 7 oktober organiseert BOEH! een sofagesprek. Op de sofa nemen plaats de BOEgH-beelden Saïda El Fekri en Ida Dequeecker en onderzoekster Nadia Fadil van de KU Leuven. De aanleiding van de avond is het hoofddoekenverbod dat sinds een jaar geldt in het gemeenschapsonderwijs en het hoofddoekenverbod voor loketbedienden in stad Antwerpen. In het […]

BOEH! kondigt juridische actie tegen hoofddoekverbod aan

Op 11 september besliste de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om in alle scholen het dragen van de hoofddoek te verbieden. Verschillende meisjes, die getroffen werden door het verbod, trokken naar de Raad van State om de vernietiging van de maatregel te vorderen. BOEH! juicht dit toe. Hoe meer meisjes een juridische procedure starten tegen de […]

Reactie van BOEH! op de zaak Nordine Taouil

Het feministisch actieplatform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) is diep verontwaardigd over de karaktermoord gepleegd op Nordine Taouil, en over de beslissing van Kind & Gezin om bijgevolg de vergunning in te trekken van mevrouw Taouil als onthaalmoeder. Dat BOEH! en Nordine Taouil vaak van mening verschilden in het hoofddoekendebat is duidelijk, maar dat neemt […]

BOEH! neemt juridische stappen tegen hoofddoekverbod

BOEH! heeft beslist om juridische stappen te ondernemen om het hoofddoekenverbod op de scholen aan te vechten. Daarover organiseert BOEH! een persconferentie op een nader te bepalen locatie en tijdstip. Een dergelijke procedure kost een heleboel geld. We hopen dan ook op uw massale steun. U kan een financiële bijdrage doen op het rekeningnummer van […]

BOEH! verontwaardigd na beslissing GO! en Onderwijsraad

BOEH!, een feministisch platform dat ijvert voor het recht op het dragen en het niet-dragen van de hoofddoek in alle maatschappelijke velden, is verbolgen door de recente beslissing die genomen werd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een verbod van religieuze tekens in haar huishoudelijk reglement te laten opnemen. We achten deze beslissing niet […]