Kan feminisme een antwoord bieden op actuele maatschappelijke vraagstukken? Die vraag staat centraal bij W.I.P., de nieuwe intersectioneel feministische podcast van de Vrouwenraad. De naam van de podcast heeft een dubbele betekenis: het staat zowel voor “Woman is Present” als “Work In Progress”, om aan te duiden dat de feministische strijd een proces is en het werk nooit af is. In de vierdelige reeks gaat host Yousra Benfquih telkens in gesprek met drie experten rond een specifiek en actueel thema. 

Voor de vierde aflevering nodigt Yousra Benfquih niemand minder uit dan Nozizwe Dube, Olave Nduwanje en Samira Azabar (BOEH!). De vier vrouwen gaan in gesprek over dekoloniaal feminisme. Dekolonisatie is de laatste tijd everywhere, maar hoe haakt dekoloniaal feminisme in op gender? En op ras en religie? Hoe ziet een dekoloniale feministische praktijk er uit? En tegen wie spreken we eigenlijk als we het over dekolonisatie hebben?