BOEH! – historiek

Binnenkort bestaat BOEH! 7 jaar. In deze Historiek geeft BOEH! een overzicht van de vele acties en manifestaties die zij heeft georganiseerd of aan heeft meegewerkt. U kunt de Historiek hier downloaden.

1 september-actie

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zet BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, de actie tegen het verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO! (omzendbrief 2013/1/omz van het GO!) verder. BOEH! stelt dat de schooldirecties, in afwachting van een uitspraak ten gronde van de Raad van State op het beroep […]

Uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens in het onderwijs

De afgelopen jaren heeft BOEH! -het feministisch platform Baas Over Eigen Hoofd- zich geregeld laten horen over een hoofddoekenverbod in openbare diensten en in het onderwijs. BOEH! wordt mede daarom zowel in het politieke als maatschappelijke debat gezien als een waardige gesprekspartner en deskundige op dit onderwerp. Toen op 11 september 2009 de Raad van […]

BOEH! is tegen een wet die gezichtsbedekkende kledij in de openbare ruimte verbiedt

Meteen toen een wetsvoorstel voor zo’n verbod op tafel lag sprak iedereen over de wet op het boerkaverbod. Onder het mom van een neutraal algemeen verbod worden wel degelijk specifiek de niqaab en boerka geviseerd. Wij zijn van mening dat een algemeen straatverbod op het dragen van gezichtsbedekkende kledij, waar deze betrekking heeft op de […]

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS: RESULTATEN VAN HET PROJECT “THUIS IN EUROPA”

The Open Society Foundation is een mensenrechtenorganisatie die zich ertoe verbindt te werken aan tal van onderwerpen die een impact hebben op open en democratische samenlevingen. Voor het ‘At home in Europe’ project heeft The Open Society Foundation in de loop van dit jaar met verschillende locale organisaties (waaronder Boeh!) gesproken over de uitdagingen van […]

7 krachtige argumenten tegen het hoofddoekenverbod!

In de kwestie van het algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen dat het GO! wil invoeren in zijn scholen, stelde het Grondwettelijk Hof zonet dat het GO! bevoegd is om zo’n beslissing te nemen. Het Grondwettelijk Hof sprak zich uit na een prejudiciële vraag van de Raad van State. Het is nu aan de […]

Boeh! is opgetogen over de beslissing van het Centrum

7 maart 2012 Boeh! is opgetogen over de beslissing van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding om een prejudicieel advies in te winnen bij het Europees Hof van Justitie. De huidige tendens waar niet alleen commerciële bedrijven maar ook (lokale) overheden en het onderwijsveld neutraliteit als schijnargument hanteren om vrouwen met een hoofddoek uit […]

Sisterhood is powerful

Sisterhood is powerful Solidariteit met onze zusters in de Arabische wereld Op 8 maart, de internationale vrouwendag, brengen we hulde aan de vrouwen in de Arabische wereld. Vrouwen stonden mee aan de wieg van de mobilisaties die de dictatoriale regimes in Tunesië en Egypte ten val brachten. Ze mobiliseerden zij aan zij met de mannen, […]

PERSMEDEDELING 1 september-actie: Zet op 1 september op je kop wat je wil

Op 1 september, start van het schooljaar 2009-2010, voert BOEH! (Baas over eigen Hoofd) actie uit protest tegen het verbod voor leerlingen om een hoofddoek te dragen. Op het einde van het vorige schooljaar beslisten de directies van twee athenea in Antwerpen immers om voortaan ook in hun instelling een hoofddoekenverbod te laten gelden. BOEH! […]

Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil!

Naar aanleiding van het hoofddoekenverbod dat op 1 september van kracht zal zijn in de Antwerpse Athenea, kondigt BOEH! de campagne ‘Op 1 september zet ik op m’n kop wat ik wil’ aan.

BOEH! roept Antwerpse scholieren (en daarbuiten!) – gelovigen en niet-gelovigen, jongens en meisjes – op om op 1 september iets op hun hoofd te zetten. Wat dan ook. Een hoofddoek? Goed. Een reuze hamburger? Ook goed. Een schaalmodel van een zeilboot? Zeker goed. Hoe gekker, hoe beter.

Deze positieve actie brengt jongeren samen, die zo kunnen laten zien dat ze niet akkoord gaan met het hoofddoekenverbod, een regelrechte beperking van de godsdienstvrijheid en de vrije meningsuiting. Met deze actie stelt BOEH! de individuele keuzevrijheid centraal, zonder dat daarvoor scholen geboycot worden of dat er gestaakt wordt. En van zweepslagen is al helemaal geen sprake.