BOEH! is een feministisch en antiracistisch actieplatform dat opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes om al dan niet een hoofddoek te dragen.
Overal en in alle omstandigheden.

BOEH! analyseert de samenhang van seksisme, racisme en islamofobie die het hoofddoekenverbod kenmerken en toont de nefaste gevolgen hiervan aan de huidige samenleving door met alle middelen de strijd aan te gaan en een breed publiek te sensibiliseren rond deze thematiek.

Het BOEH! boek

Dit is het relaas van een inspirerende strijd en zusterschap, van vernieuwende ideeën voor een betere samenleving, van standvastig antiracisme en intersectioneel feminisme dat zich verzet tegen iedere vorm van onrecht.

Lees meer over onze geschiedenis, onze idealen en onze aanhoudende strijd tegen discriminatie in België. Met bijdragen van artistieke en academische bondgenoten.

Bestel nu jouw exemplaar bij Uitgeverij EPO voor €22,50!

Debat, vorming of lezing

Op zoek naar een expert over het hoofddoekverbod, over antiracistisch feminisme of intersectionaliteit? BOEH! deelt graag haar expertise van meer dan vijftien jaar strijd. Contacteer ons via Instagram of via mail naar info@boeh.be voor meer informatie en prijzen.