Welkom

BOEH! is een feministisch en antiracistisch actieplatform dat opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes om al dan niet een hoofddoek te dragen.
Overal en in alle omstandigheden.

 

BOEH! analyseert de samenhang van seksisme, racisme en islamofobie die het hoofddoekenverbod kenmerken en toont de nefaste gevolgen hiervan aan de huidige samenleving door met alle middelen de strijd aan te gaan en een breed publiek te sensibiliseren rond deze thematiek.

 

Op 21 augustus 2020 lanceerde BOEH! in samenwerking met Uit De Marge, Kif Kif, Victoria Deluxe, Netwerk tegen Armoede, Karamah EU en Furia een campagne onder de naam “Al wat we delen”. Daarmee vragen de organisaties te focussen op de vele gelijkenissen die ons verbinden en een tegenwicht te bieden aan het dominante discours dat mensen verdeelt, nog meer tijdens de coronacrisis.