Kan feminisme een antwoord bieden op actuele maatschappelijke vraagstukken? Die vraag staat centraal bij W.I.P., de nieuwe intersectioneel feministische podcast van de Vrouwenraad. De naam van de podcast heeft een dubbele betekenis: het staat zowel voor “Woman is Present” als “Work In Progress”, om aan te duiden dat de feministische strijd een proces is en het werk nooit af is. In de vierdelige reeks gaat host Yousra Benfquih telkens in gesprek met drie experten rond een specifiek en actueel thema.

In de tweede aflevering staat het thema zelfbeschikking centraal. Hiervoor nodigt Yousra Benfquih dan ook niemand minder uit dan Uwi Van Hauwermeiren, Fatima-Zohra Ait El Maâti (Imazi.Reine) en Ida Dequeecker (BOEH!).