Zonder prijs maar trots keerden we afgelopen donderdag terug naar huis, na de feestelijke prijsuitreiking van de Carla Atzema Soroptimisten prijsuitreiking in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

BOEH! wil Rachida Lamrabet, en het volledige Fixdit collectief, van harte feliciteren met de hoofdprijs. Ook proficiat aan Amy-Jane Gielen met de publieksprijs, en Çiğdem Yüksel en Maartje Duin voor de aanmoedigingsprijs. Op de website van de Soroptimistprijs lees je meer over de winnende inzendingen.

Trots en dankbaar voor de mooie woorden die de jury voor BOEH! had, zetten we de strijd door zonder de verhoopte bijkomende middelen die de prijs voor ons had kunnen betekenen. Dit was het verslag van de jury over het BOEH! boek, dat één van de vijf genomineerde inzendingen was:

“Het collectief BOEH, Baas Over Eigen Hoofd, maakt na 15 jaar activisme scherp en eerlijk de balans op over de vraag of zij geschiedenis hebben geschreven. Ja!

BOEH! heeft in Vlaanderen het hoofddoekverbod in de wet succesvol
geagendeerd, symbool voor racisme, seksisme en islamofobie. BOEH! betrekt in hun kroniek ook de blik van buiten, door met wetenschappers en kunstenaars samen het ‘neutraliteitsbeginsel’ in wetgeving te ontleden. Ze laten zien dat ‘neutraal zijn’, geen verschil tussen mensen willen maken, juist tot uitsluiting kan leiden en strijdig kan zijn met zelfbeschikkingsrecht.

BOEH! schuurt, zet aan tot
nadenken en agendeert met hun terugblik een veel bredere discussie over
normdenken, die op veel plaatsen scherper gevoerd moet gaan worden: in het recht, in de wetenschap, in de journalistiek.

Ook beantwoordt BOEH! met dit boek
de vraag of activisme en journalistiek wel samen kunnen gaan, volmondig met:
Ja! Want als journalistiek de waakhond is van een democratie, moet er ook geblaft mogen worden als in een land democratische waarden voor bepaalde groepen in gevaar komen.”

Bedankt aan iedereen die voor BOEH! stemde. Bedankt aan iedereen die aan het BOEH! boek meewerkte, en in het bijzonder Samira Azabar, Ida Dequeecker en Rachida Lamrabet. Bedankt aan iedereen die deel uitmaakt van onze strijd. Wij gaan verder!