Media

Een diverse samenleving vergt een divers lerarenkorps

Gepubliceerd op De Standaard+ op 16 november 2022. Geschreven door Samira Azabar en Ida Dequeecker, kernleden van BOEH! en samenstellers van het gelijknamige boek (EPO, 2022). Door kandidaat-leerkrachten met een hoofddoek