Op 1 september, start van het schooljaar 2009-2010, voert BOEH! (Baas over eigen Hoofd) actie uit protest tegen het verbod voor leerlingen om een hoofddoek te dragen. Op het einde van het vorige schooljaar beslisten de directies van twee athenea in Antwerpen immers om voortaan ook in hun instelling een hoofddoekenverbod te laten gelden.

BOEH! stelt dat deze maatregel het recht op godsdienstvrijheid en het recht op onderwijs schendt voor één specifieke groep. De regel is dus in tegenspraak met het decreet op het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap. BOEH! klaagt de dubbele discriminatie aan die meisjes treft: als moslima en als vrouw.

Daarom roept BOEH! op om op de eerste schooldag een onzinnig hoofddeksel te dragen, als symbool van de onzinnigheid van het hoofddoekenverbod. Een ludieke actie met een uiterst ernstige boodschap: ALLE jongeren moeten gelijke kansen op onderwijs krijgen. Dwing jongeren niet om te kiezen tussen de religie van hun keuze, en de school van hun keuze. Dwing meisjes niet om hun schoolkeuze te laten afhangen van het feit of ze hun hoofddoek mogen ophouden of niet. Geef hen het recht op persoonlijke integriteit en ontwikkeling.

Het mag duidelijk wezen dat BOEH! met de actie benadrukt dat alle jongeren de school van hun keuze binnen moeten kunnen en hun schoolloopbaan afmaken in de opleiding waarvoor ze gekozen hebben. Het argument dat meisjes die hun hoofddoek niet willen afdoen dan maar van school moeten veranderen wijzen wij af: dit betekent in werkelijkheid vaak dat ze van opleiding moeten veranderen en hun vrije onderwijskeuze zo niet gegarandeerd blijft. En als meer en meer scholen de hoofddoek verbieden wordt de schoolkeuze zeer beperkt.

De argumenten die zijn aangehaald om het verbod op het dragen van een hoofddoek te rechtvaardigen, wegen volgens BOEH! niet op tegen het recht op godsdienstvrijheid en het recht op onderwijs. Sociale druk om een hoofddoek te dragen, proselitisme, de vrijheid van meisjes om geen hoofddoek te dragen zijn belangrijke bekommernissen, die weliswaar op een andere – meer constructievere en emancipatorische – wijze kunnen opgelost worden dan door een eenzijdig en radicaal verbod op het dragen van een hoofddoek. De inrichting van een kleedkamer, waar de meisjes hun hoofddoek kunnen af- en aandoen en waarmee Mevr. Heremans, directrice van het Atheneum van Antwerpen in de pers uitpakte, is volgens BOEH! geen tegemoetkoming, maar een normaal uitvloeisel van het verbod.

BOEH! blijft met alle middelen ijveren voor het recht van meisjes en vrouwen om een hoofddoek te dragen, in overheidsdienst, op school, op het werk. Het uitgangspunt van BOEH! is emancipatorisch en feministisch: het recht om zelf te beslissen over het dragen van een hoofddoek en dus het recht om zelf te beslissen over de godsdienstbeleving.

BOEH!

BOEH! is een actieplatform dat bestaat uit een diverse groep feministen, die gesteund worden door verschillende organisaties (VOK, FC Poppesnor, FMV, Minderhedenforum, AEL, SAMV,…). We werken samen tegen de discriminatie van vrouwen, en dus ook tegen de discriminatie van vrouwen die een hoofddoek dragen.

Meer over deze protestactie van BOEH! lees je hier bij onze campagnes.