Vandaag lanceert BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) in samenwerking met Uit De Marge, Kif Kif, Victoria Deluxe, Netwerk tegen Armoede, Karamah EU en Furia een campagne onder de naam “Al wat we delen”. Daarmee vragen de organisaties te focussen op de vele gelijkenissen die ons verbinden en een tegenwicht te bieden aan het dominante discours dat mensen verdeelt, nog meer tijdens de coronacrisis. Scum Studios zorgde voor de opnames en montage van het filmpje. Het resultaat vind je hier.

In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaak gepaard met kwalijke stereotyperingen: vrouwen zijn niet ambitieus, mensen van kleur zijn crimineel en mensen in kwetsbare situaties zijn verantwoordelijk voor hun precaire situatie. In werkelijkheid treden mensen elke dag weer uit hun hokjes en delen we veel meer dan wat we op eerste gezicht zouden kunnen vermoeden.

Bovendien spelen ook structurele mechanismen onze samenleving parten: ons onderwijssysteem versterkt de ongelijkheid, op de arbeidsmarkt worden zij die afwijken van ‘de norm’ nog steeds benadeeld en is het redden van onze economie belangrijker dan het redden van mensenlevens . Ook de komst van de coronacrisis zorgde ervoor dat het hokjesdenken opgang maakte: hele gemeenschappen worden verantwoordelijk gesteld voor de opkomst van het virus, verliezen hun recht op de openbare ruimte, en de kloof tussen de have’s en de have not’s wordt steeds groter. De ongelijkheid die er altijd was, werd pijnlijk duidelijk.

Enkele middenveldorganisaties namen hierbij de proef op de som. In het filmpje – onder coördinatie van BOEH!- is te zien hoe een diverse groep mensen letterlijk verdeeld wordt in verschillende hokjes. Deze opdeling symboliseert het hokjesdenken in onze samenleving geïnspireerd op de video ‘All that we share’ van de Deense televisiezender TV2 Danmark. Toch is er een opvallend verschil. Waar de originele video enkel persoonlijke vragen stelt, heeft de Vlaamse versie ook een maatschappijkritische boodschap. Op verschillende momenten is te zien hoe specifieke groepen – soms over grenzen heen – het hardst geraakt worden door bepaalde vormen van discriminatie en uitsluiting.

De organisaties, die zich allen inzetten voor meer sociale rechtvaardigheid, willen met deze campagne en video dan ook meer bewustzijn creëren over de geleefde ervaringen van gediscrimineerde groepen en wederzijdse solidariteit versterken. Meer nog, een tegenwicht bieden in tijden van polarisering. Alle deelnemers zijn het alvast eens over één ding: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Volgende organisaties/netwerken onderschrijven de boodschap van de campagne: BOEH!, Çavaria, Demos vzw, DeWereldMorgen, Ella , Femma, Furia, Karamah EU, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Scum Studios, Uit De Marge, Victoria Deluxe, Vrouwenraad

Contacten
Samira Azabar (BOEH!)          0485/24.50.26
Sarah El Massaoudi (BOEH!)  0484/55.15.67
Ikrame Kastite (Uit De Marge) 0497/92.40.69

*Belangrijke noot: de opnames vonden plaats voor de uitbraak van COVID-19.

Het uiteindelijk resultaat vind je hier bij onze campagnes.