In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaak gepaard met kwalijke stereotyperingen: vrouwen zijn niet ambitieus, mensen van kleur zijn crimineel en mensen in kwetsbare situaties zijn verantwoordelijk voor hun precaire situatie. In werkelijkheid treden mensen elke dag weer uit hun hokjes en delen we veel meer dan wat we op eerste gezicht zouden kunnen vermoeden.

BOEH! kiest steevast voor solidariteit, des te meer in tijden van polarisering en sociaal isolement, en moedigt daarom iedereen aan om te focussen op de vele gelijkenissen die we delen. Met dit doel op ogen lanceert BOEH! op 21 augustus 2020 in samenwerking met Uit De Marge, Kif Kif, Victoria Deluxe, Netwerk tegen Armoede, Karamah EU en Furia een campagne onder de naam “Al wat we delen”. Het resultaat is deze video. Alle deelnemers zijn het alvast eens over één ding: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

De organisaties, die zich allen inzetten voor meer sociale rechtvaardigheid, willen met deze campagne en video meer bewustzijn creëren over de geleefde ervaringen van gediscrimineerde groepen en wederzijdse solidariteit versterken.

Scum Studios zorgde voor de opnames en montage van het filmpje. Lees meer over de campagne in het persbericht.

Steven Verryt maakte sfeerfoto’s van de draaidag en ontwikkelde de affiches. Je vindt ze terug bij onze foto’s.

Heb je graag een van de mooie affiches van deze campagne? Dat kan! Je vindt ze terug in onze webshop. De affiches zelf zijn gratis. Je betaalt dus enkel de verzendingskosten.