Met ontsteltenis moesten we vernemen dat BOEH! in een Knack-artikel onterecht beschuldigd wordt van fysieke en verbale bedreigingen aan de persoon van Sihame El Kaouakibi. Daarop volgt ook nog een compleet ongeloofwaardige analyse in het artikel over waarom BOEH! zich hieraan schuldig zou hebben gemaakt. BOEH! reageert in een open brief en eist een onmiddellijke rechtzetting.

Beste redactie van de Knack,

Beste Bert Bultinck, 

Beste Walter Pauli,

 

 

Laat ons direct met de deur in huis vallen. We waren, zacht gezegd, ontstemd toen we het stuk getiteld Hoe El Kaouakibi vijanden maakte: ‘Neem maar ontslag, uw kop gaat rollen’ lazen van Walter Pauli, redacteur bij de Knack. Daarin stelde hij onomwonden het volgende: 

 

Tijdens een ‘voetbalwedstrijd voor de vrede’ werd ze verbaal én fysiek bedreigd. Ze kreeg een opgestoken middenvinger in haar gezicht geduwd omdat ze in het Vlaams Parlement was opgekomen voor moslima’s die een sluier willen dragen. Dat tot woede van BOEH (‘Baas over eigen hoofd’): de organisatie voor de rechten van gesluierde vrouwen vond het ongepast dat El Kaouakibi ‘hun’ strijd had gekaapt.

 

Dat de Sihame-saga blijft voortduren en de media hier gretig over communiceren is één ding, dat flagrante onwaarheden worden verspreid is een ander gegeven. Degelijke journalisten trekken de informatie na, in dit geval is dit blijkbaar niet aan de orde geweest. In het artikel wordt namelijk (al dan niet bewust) gesuggereerd dat de feministisch en antiracistische beweging BOEH! te maken had met de verbale en fysieke bedreiging. Bovendien wordt er gesteld dat we woedend waren omdat El Kaouakibi ‘onze’ strijd had gekaapt. 

 

De ‘voetbalwedstrijd voor de vrede’

Wat er tijdens de activiteit ‘voetbalwedstrijd voor de vrede’ gebeurde is buiten BOEH! om, en er is hier dan ook geen enkele betrokkenheid vanuit BOEH! te melden. Niettemin zijn we op de hoogte van videobeelden die toen circuleerden en getuigen van de avond die de beweringen van de heer Pauli faliekant tegenspreken. Waarom de heer Pauli koos om dit verhaal verkeerdelijk neer te pennen, en BOEH! hieraan te linken is ons onbekend. 

 

Strijd kapen

Wat betreft El Kaouakibi haar standpunten hebben we ons kritisch uitgelaten. Als feministische en antiracistische beweging hebben we de afgelopen 14 jaar consequent gewezen op tegenstrijdigheden van politieke partijen, vooral wanneer ze kiezers verkeerde informatie voorschotelden. Een democratie onwaardig.  Open VLD, met Sihame El Kaouakibi voorop, heeft de diversiteitskaart getrokken tijdens de verkiezingen door het terugdraaien van hoofddoekenverbod te beloven. Daarnaast kwam El Kaouakibi zelf met een filmpje waarin zij het hoofddoekenverbod voor leerkrachten in de ban wilde doen, tot ongenoegen van de Open Vld-partijtop (atv, 19/05/2019). Een voorstel waar wij, betrokken in deze strijd, wisten dat dit uiterst onrealistisch was. Desondanks, als beweging stelden we ons constructief op, elke kans om structurele discriminatie tegen te gaan geven we de nodige ruimte.

 

Een hoofddoekverbod in het Vlaams Regeerakkoord

Met het regeerakkoord, gesteund door Open Vld, werd duidelijk dat het hoofddoekenverbod allesbehalve werd teruggedraaid, maar eerder uitgebreid. Zo lezen we in het Vlaams Regeerakkoord:

 

Bij de Vlaamse overheid moeten vele mensen met verschillende visies kunnen werken. Maar de uiterlijke tekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden daarom bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen.” (Vlaamse Regeerakkoord 2019-2014, pg 16)

 

Niet lang hierna stelde Sihame El Kaouakibi dat ze niet tevreden was met het Regeerakkoord, maar dat ze zich loyaal zal opstellen ter uitvoering van het Regeerakkoord (GVA, 4/10/2019). Meer nog, als minister van Samenleven zal Bart Somers (Open Vld) de persoon zijn die het hoofddoekenverbod op Vlaams niveau zal uitrollen. De ironie.

 

Acties BOEH!

Als activistische beweging die fundamentele mensenrechten hoog in het vaandel draagt hebben we hierop volgend samen met andere middenveldorganisaties een campagnefilmpje ontwikkeld wijzend op zij die wederom het onderspit delven. Mensen die financieel moeilijk rondkomen, vrouwen (met en zonder hoofddoek), gepensioneerden, jongens van kleur, … zie link. Daarnaast zijn we met feministische organisaties in gesprek gegaan met Minister van Samenleven, Bart Somers, om te duiden op de nefaste gevolgen van een hoofddoekenverbod op Vlaams niveau. Als feministische beweging zijn we tegen het verbieden en opleggen van een hoofddoek, in beide gevallen wordt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de voeten getreden.

 

Dus ja, we voer(d)en acties en trachtten mensen bewust te maken van discriminerende maatregelen (en nefaste gevolgen), maar verbale en fysieke bedreigingen maken geen onderdeel uit van onze werking. Nogal absurd om te stellen dat we als beweging met duidelijke doelstellingen ‘woedend’ zouden zijn wanneer anderen ‘onze strijd kapen’ terwijl we 14 jaar lang elke vrije minuut opgeven (vaak ten koste van broodnodige ontspanningsmomenten) om ervoor te zorgen dat onze strijd meer zou weerklinken en gedeeld worden. Zulke seksistische en racistische ‘wilde westen’-verhalen mogen dan wel clicks opleveren, maar ethisch en deontologisch zijn ze niet te verantwoorden.

 

We eisen hierbij een rechtzetting en zullen ons beraadslagen over mogelijke bijkomende stappen. Dat onder media een opbod van sensationele verhalen aanwezig is mag niet ten koste gaan van een beweging die hier ten onrechte besmeurd wordt.

 

Met vriendelijke groet,

 


Baas Over Eigen Hoofd