Het Nieuwsblad, 29/08/2009

De vereniging BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) vraagt aan de studenten om op de eerste schooldag iets geks op hun hoofd te zetten. Daarmee protesteren de moslima’s tegen het hoofddoekenverbod in de athenea. In Hoboken is ook een actie gepland.

Antwerpen – “Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil”. Met die slogan sporen de moslima’s van BOEH! de schoolgaande jeugd in Vlaanderen
aan om op de eerste schooldag iets op hun hoofd te zetten. Dat iets mag eender wat zijn: een bloempot, een telefoon, een hotdog,… Hoe gekker, hoe liever. Met deze ludieke actie protesteert BOEH! tegen het hoofddoekenverbod dat vanaf 1 september geldt in de athenea van Hoboken en Antwerpen. “Hiermee willen wij de onzinnigheid van het hoofddoekenverbod aanklagen, een discriminerende maatregel”, vertelt Maryam H’madoun van BOEH!. “Wij geloven dat deze actie heel wat ouders en leerlingen die verontwaardigd zijn, kan samenbrengen. Het verbod is een regelrechte inbreuk op het recht op godsdienstvrijheid. De school verdedigt het verbod met het argument dat sommige meisjes onder sociale druk gesluierd naar school kwamen. Wij ontkennen niet dat die problemen er zijn, maar dat los je niet op door de hoofddoek te verbieden. De school is hier bovendien op een pedagogisch onverantwoorde manier mee
omgegaan.”

Ondanks het dreigement van veel moslimmeisjes om het atheneum te verlaten in Antwerpen en Hoboken, lopen de inschrijvingen goed. “Er is geen verschil met de voorgaande jaren”, aldus Karin Heremans, directrice in Antwerpen. “Ik kreeg zelfs al van een leerlinge te horen dat ze blij is dat ze haar hoofddoek hier moet afdoen, precies omdat ze dat thuis niet mag.”

“Ik tel zelfs meer inschrijvingen dan vorig jaar”, vult Chris Weyers, directrice in Hoboken aan. Los van de actie van BOEH! is er op de eerste schooldag aan de campus in Hoboken ook een protestactie gepland tegen het verbod. Op de website van De Leidraad, vrouweninstituut voor educatie en opvoeding, wordt iedereen opgeroepen om tussen 7.30 en 13.15uur te betogen tegen het verbod. Eind juni, toen het nieuws rond het hoofddoekenverbod losbarstte, organiseerden moslima’s van de school ook al acties aan het Sint-Jansplein en aan de schoolpoorten in Hoboken. De opkomst was telkens mager, wat volgens de organisatie te wijten was aan het tijdstip. “De school heeft haar moment natuurlijk goed gekozen om het hoofddoekenverbod bekend te maken. De meeste mensen zijn
al met vakantie vertrokken”, klonk het toen.

vjb

Meer over deze protestactie van BOEH! lees je hier bij onze campagnes.