Vrijdagavond 29 oktober 2021 kwam Yasmina Akhandaf, medeoprichter en actief kernlid van BOEH!, op Het Journaal een woordje toelichting geven over de heropvlakkering van het debat over de hoofddoek in kader van het alarmerende lerarentekort. Yasmina is, zoals ze zelf aangeeft, een neutrale leerkracht chemie in het Antwerpse secundaire onderwijs. Ze benadrukt dat leerkrachten neutraal horen te zijn in de manier waarop ze lesgeven en omgaan met hun studenten, niet in hun eigen voorkomen. Het is namelijk de taak van leerkrachten om hun leerlingen enerzijds vakspecifieke kennis bij te brengen, maar anderzijds ook om hen te vormen tot kritische, participatieve en respectvolle burgers in een diverse samenleving. Diversiteit in het lerarenkorps is daarbij een troef, zelfs een noodzakelijkheid. Yasmina legt wederom uit dat het neutraliteitsprincipe juist dient om de fundamentele mensenrechten van minderheidsgroepen te beschermen. Het is daarom bijzonder betreurenswaardig dat het neutraliteitsprincipe ten onrechte wordt ingeroepen om de godsdienstvrijheid van religieuze minderheidsgroepen, en moslima’s met een hoofddoek specifiek, te beperken. 

Bekijk het volledige gesprek met Yasmina Akhandaf, item 7 op Het Journaal van 29 oktober 2021, via de website van de VRT.