Wie A zegt, moet B(OEH!) zeggen!

Op donderdag 7 oktober organiseert BOEH! een sofagesprek. Op de sofa nemen plaats de BOEgH-beelden Saïda El Fekri en Ida Dequeecker en onderzoekster Nadia Fadil van de KU Leuven.

De aanleiding van de avond is het hoofddoekenverbod dat sinds een jaar geldt in het gemeenschapsonderwijs en het hoofddoekenverbod voor loketbedienden in stad Antwerpen. In het gesprek zullen de verschillende aspecten van zo’n verbod aan bod komen. De centrale thema’s zijn beperking op de vrijheid en de vrije meningsuiting. Ook de betrokkenheid van BOEH! en haar rol in de veranderende maatschappij komen uitgebreid ter sprake. De avond wordt gelardeerd met beelden uit de BOEH!-geschiedenis

datum : donderdag 7 oktober
van : 20.30 tot 22.00 uur
plaats : het Museumatelier in het Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 te Antwerpen
entree : gratis

Wij nodigen u van harte uit om dit sofagesprek bij te wonen.

Hopelijk tot dan!

BOEH !