Brussel, zondag 16 maart 2008

Vrouwenorganisaties delen morgen in Brussel, Gent en Antwerpen gratis paaseitjes uit. Met deze actie vragen BOEH!, Caleidoscoop, het Minderhedenforum, het Platform Hoofddoek of Niet – De Vrouw Beslist en het Vrouwen Overleg Komitee aandacht voor de gevolgen van het oprukkende hoofddoekenverbod voor het werken bij de overheid. De organisaties willen protesteren tegen Franse toestanden waarbij alles wat van ver of dichtbij ruikt naar religie wordt gebannen uit de publieke sfeer.

Het is algemeen bekend dat de bezorging van paaseieren doorgaans gebeurt door christelijk geïnspireerde klokken uit Rome. Ook Sinterklaas en de kerstboom hebben christelijke roots. Het zou ridicuul zijn om dergelijke gebruiken resoluut te gaan verbannen uit de publieke sfeer, uit naam van een misbegrepen ‘neutraliteit’.

Voor de actievoerende organisaties is het verbod op de hoofddoek in openbare functies even absurd en bovendien paternalistisch. De noodzakelijke neutraliteit van instellingen is niet hetzelfde als uniformiteit van personen. Diversiteit in levenbeschouwing mag zichtbaar zijn en kan zelfs maatschappelijk verrijkend zijn. Neutraliteit moet er zijn in de wijze waarop mensen hun job vervullen en niet in hun uiterlijk

Om duidelijk te maken dat ze met een ei zitten, delen de organisaties paaseieren uit in Gent, Anwerpen en Brussel. De gemeenteraad van Gent stemde in november voor het hoofddoekverbod, in Antwerpen is het hoofddoekverbod voor loketbedienden intussen een jaar van kracht en het Brussels Gewest wil een hoofddoekverbod invoeren in het nieuw arbeidsreglement. In Antwerpen, waar de anti-hoofddoekgolf begon, zal BOEH! aan burgemeester Patrick Janssens op maandagavond een speciale boodschap overhandigen.

“Als allochtone koepelorganisatie maken wij ons zorgen over de tewerkstelling van die vrouwen,” zegt Naima Charkaoui van het Minderhedenforum. “Je moet de moslima’s, en bij uitbreiding de personeelsleden van allochtone origine, nu al met een vergrootglas gaan zoeken in de ambtenarij. Het hoofddoekverbod is een extra barrière om meer diversiteit te krijgen in het personeelsbestand van die steden”. Om die bittere pil te slikken, heb je inderdaad kilo’s chocolade nodig.

“Een jaar na de invoering van een hoofddoekverbod in Antwerpen is er van de diversiteitsplannen van het stadsbestuur weinig te merken, “ zegt Yasmina Akhandaf van BOEH! “We zijn ook verbolgen over de manier waarop de loketbedienden met hoofddoek werden behandeld. Na jarenlange trouwe dienst moesten ze plots onzichtbaar worden. Is dat neutraliteit? Het wordt tijd dat Janssens & co toegeven dat het hoofddoekverbod rampzalige gevolgen heeft en dat het niet geholpen heeft om het maatschappelijk draagvlak voor diversiteit te vergroten.”

“Het VOK onderstreept dat het geen pleidooi houdt voor het dragen van een hoofddoek, maar wel voor het recht van elke vrouw om zelf te beslissen of zij, om welke reden dan ook, een hoofddoek wil dragen. Geen discriminatie van moslimvrouwen omwille van hun persoonlijke levensbeschouwing!”, aldus Sofie De Graeve van het VOK.

Praktisch

  • Gent: 8u aan station Gent Sint-Pieters
  • Brussel: 13u gebouw van Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Secretariaat-generaal – Human Resources Management – Directie Ambtenarenzaken), Kruidtuinlaan, 20 1035 Brussel
  • Antwerpen: 18u Grote Markt en gemeenteraad