Op 8 maart 2007, de Internationale Vrouwendag, stelt het platform BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd!) zich officieel voor aan het publiek via onderstaande tekst.

Wie zijn we?

BOEH! is een actieplatform van diverse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties, ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de intentie van het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen om een hoofddoekverbod in te voeren voor stadspersoneel met publieke functies.

BOEH! wil dat vrouwen zelf beslissen wat ze op hun hoofd dragen zonder bemoeienis van de overheid of wie dan ook, en komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen. De keuze om een hoofddoek te dragen is een mensenrecht, dat samenhangt met het recht om een volwaardige job uit te oefenen en een diploma te behalen.

BOEH! kant zich daarom tegen de vrouwonvriendelijke beslissing – opgenomen in het Antwerps bestuursakkoord 2007-2012 – die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen in functie van een job bij de stad. Dergelijke uitsluitingsmaatregelen druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen.

Waarover gaat het?

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 gaven het stedelijk en gemeentelijk beleid een nieuwe impuls om in Antwerpen te werken aan gelijkwaardig lokaal burgerschap en een gelijke kansenbeleid. Op het gebied van racisme en discriminatiebestrijding en inzake een lokaal integratie- en emancipatiebeleid is er echter meer dan ooit werk aan de winkel. De werkloosheidscijfers en onderwijsachterstelling van de allochtone gemeenschappen in onze Vlaamse steden en gemeenten liegen er niet om. De voorbije jaren stelden we meermaals vast dat moslimvrouwen en meisjes worden uitgesloten van werk en onderwijs vanwege het dragen van de hoofddoek.

Wij vrouwen – moslim, andersgelovig of niet gelovig, allochtoon en autochtoon – zijn de hoofddoekdiscussie meer dan beu en vinden dat het tijd is dat er werk wordt gemaakt van de aanpak van de werkelijke problemen in onze steden en gemeenten. Met die gedachte trokken we allen naar de stembus. We hadden dan ook verwacht dat het nieuw verkozen bestuur – dat er mede is gekomen dankzij de stemmen van de allochtone gemeenschappen – een beleid zou voeren dat àlle burgers van de stad Antwerpen ten goede komt. Een bestuur dat zijn verantwoordelijkheden in onze multiculturele maatschappij durft op te nemen, zonder burgers uit te sluiten.

In het kader van het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen wordt thans overwogen “uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuiging” te verbieden voor stadspersoneel dat “rechtstreeks klantencontact” heeft. In de praktijk heeft dit kwalijke gevolgen voor moslimvrouwen die voor de stad werken en een hoofddoek dragen. We zijn teleurgesteld, maar vooral diep verontwaardigd over deze nieuwe politiek van onze stad. Met deze beslissing doet de stad haar slogan ’t Stad is van iedereen geweld aan. Wij roepen het stadsbestuur op deze plannen op te bergen en conform het non-discriminatiebeginsel iedere burger, ongeacht haar of zijn afkomst, geloof of overtuiging als gelijke te behandelen.

Waarvoor staan we?

We komen op voor een actief pluralisme en inclusieve neutraliteit waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Neutraliteit moet gewaarborgd zijn op het niveau van de functie-uitvoering, niet op het niveau van uiterlijke kenmerken. De kern van emancipatie is immers het recht op vrije keuze. Wij willen dat dit ook geldt voor de keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen. Wij zijn van mening dat een verbod op het dragen van een hoofddoek in een openbare functie het recht op arbeid van moslimvrouwen ernstig beknot. Dit is niet emancipatiebevorderend en is in strijd met de rechten van de mens.