De Standaard, 16 oktober 2014

Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens is opgeheven in twee scholen van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!). Dat is het gevolg van twee arresten van de Raad van State.

Twee moslimmeisjes van het atheneum in Dendermonde en hun ouders hadden het verbod aangevochten omdat zij hun hoofddoek wilden blijven dragen. In Sint-Truiden waren sikhs naar de Raad van State getrokken vanwege hun tulband.

De Raad van State heeft beide partijen gelijk gegeven. De Raad bevestigt dat een algemene maatregel kan en dat het GO! daarvoor bevoegd is, maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Zo moet er aangetoond worden dat de religieuze tekenen in een concrete school problemen veroorzaken: dat er druk op meisjes wordt uitgeoefend, dat er bekeringsijver bestaat of segregatie. En dat is in beide gevallen niet aangetoond. Het verbod kwam er na spanningen in Antwerpse scholen, maar het daarom veralgemenen naar heel Vlaanderen kan dus niet zomaar.

Bovendien hoeven leerlingen de neutraliteit niet te respecteren die van personeel wel gevraagd wordt. Het schoolreglement van de betrokken scholen, dat het verbod bevatte, geldt nu niet meer. Betekent dit dat het verbod in het hele GO! voor de bijl gaat? “De vernietigde schoolreglementen waren het gevolg van een rondzendbrief van het GO! en de beleidslijn daarachter is evenzeer in strijd met de mensenrechten,” zegt de advocaat van de Dendermondse meisjes, Stefan Sottiaux.

“We zijn het arrest nog aan het bestuderen,” reageert Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! “Maar wij gaan ervan uit dat in andere scholen – waarvan er veel al een verbod hadden vóór onze algemene maatregel – de beslissing geldig blijft.”

Verdyck hamert erop dat dit probleem een breder maatschappelijk debat verdient, met alle onderwijsverstrekkers. Zij hoopt ook op een politiek initiatief.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), liet weten dat “schoolbesturen met inbegrip van het GO! autonoom moeten kunnen inschatten welke afspraken nodig zijn.”

Namens de actiegroep Baas Over Eigen Hoofd! (BOEH!) reageert Yasmina Akhandaf opgetogen op de arresten. “De Raad heeft de godsdienstvrijheid vooropgesteld en geoordeeld dat leerlingen niet neutraal hoeven te zijn. Dat is een positieve wending.”

Akhandaf hoopt dat het GO! inziet dat het algemeen verbod geen nut heeft. Bovendien gaat ze ervan uit dat in verschillende GO!-scholen moslimmeisjes nu, met de arresten in de hand, zullen vragen het hoofddoekenverbod weer af te voeren. ‘Liefst democratisch en in overleg. Maar als dat niet lukt, kunnen er nog juridische acties volgen en zal BOEH die ondersteunen.’ BOEH wijst er nog op dat het na de invoering van het verbod uit verschillende scholen in Gent, Mechelen en Limburg signalen opving van directies die er niet akkoord mee gingen.

Tom Ysebaert