Stad Antwerpen liet al duidelijk verstaan dat ‘t stad niet (langer) van iedereen is wanneer het die slogan afschafte. Met haar nieuwe slogan “In Antwerpen kan iedereen stralen” wil Antwerpen alsnog een inclusief signaal de wereld insturen, maar daar heeft BOEH! zo haar bedenkingen bij.

Het is BOEH! opgevallen dat stad Antwerpen zich graag in de markt zet als een inclusief en tolerant stadsbestuur, maar dat in haar beleidsmatige beslissingen allerminst is. Dat blijkt ook vandaag in aanloop naar de jaarlijkse Pride parade. De straten kleuren dan plots in alle kleuren van de regenboog, in solidariteit met de LHBTQI+gemeenschap, maar in 2007 werden stadsambtenaren wel verboden om “out, loud and proud” hun werk uit te voeren. Zichtbare pro-LHBTQI+ symbolen werden – net zoals de hoofddoek – verboden achter het stadsloket.

Het feit is dat dit stadsbestuur moeite heeft met kleur en niet iedereen mag stralen in stad Antwerpen.

BOEH! neemt actie en komt op voor de rechten van iedereen die deze stad zo kleurrijk maakt.  Met deze postercampagne willen enerzijds onze solidariteit met de LHBTQI+gemeenschap betuigen en anderzijds benadrukken dat iedereen het recht heeft om te stralen in stad Antwerpen, ongeacht afkomst, gender, geaardheid, geloof, leeftijd of geslacht.

 

 

BOEH! werkte mee aan de protestactie van Queers Against Pinkwashing om de hypocrisie van stad Antwerpen bloot te leggen. Met deze stickers hiernaast willen we duidelijk maken dat het Antwerpse beleid discrimineert tegen tal van minderheidsgroepen, waaronder LHBTQI+ personen en moslima’s die een hoofddoek dragen. We laten ons echter niet verdelen en verzetten ons samen tegen elke vorm van discriminatie en onrecht!

 

Lees meer over de stickeractie van Queers Against Pinkwashing op de website van Kif Kif.