De afgelopen jaren heeft BOEH! – het feministisch platform Baas Over Eigen Hoofd – zich geregeld laten horen over een hoofddoekenverbod in openbare diensten en in het onderwijs. BOEH! wordt mede daarom zowel in het politieke als maatschappelijke debat gezien als een waardige gesprekspartner en deskundige op dit onderwerp.

Toen op 11 september 2009 de Raad van het GemeenschapsOnderwijs de beslissing nam om per 1 september 2010 een verbod in te voeren op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens door leerlingen, heeft BOEH! deze kwestie, via een leerling, aanhangig gemaakt bij de Raad van State. Aangezien er nog steeds geen uitspraak ten gronde is gedaan, is er afgelopen voorjaar een vervolg-procedure gestart. In dit document belichten wij graag een aantal kwesties in de hoop dat dit een rijk en genuanceerd debat mag teweeg brengen.

Het document is geschreven in januari 2011, maar helaas nog steeds actueel. De pdf-versie van dit document kunt u hier downloaden.