De Standaard, 4 februari 2013

We staan even ver als drie jaar geleden. Dat gevoel leeft bij de tegenstanders van het verbod op levensbeschouwelijke kentekens, in casu de hoofddoek, in het gemeenschapsonderwijs (GO!). Vrijdag besliste de Raad van het GO! om het verbod van september 2009 na een lange juridische procedure opnieuw te laten gelden (DS 2 februari).

“We gaan opnieuw een klacht indienen,” kondigt een vastberaden Yasmina Akhandaf van de vzw Baas Over Eigen Hoofd! (BOEH!) aan. “Dit is een overdreven regel voor een klein probleem en het lost de problemen niet op. Het GO! dwingt de meisjes naar thuisonderwijs. De meerderheid blijft naar school gaan, maar ze krijgen het gevoel dat ze er niet bij horen, dat hun geloof iets verkeerds is.”

BOEH! steunde de Antwerpse leerlinge die het hoofddoekverbod in 2009 aanvocht bij de Raad van State.

De frustratie die bij BOEH! knaagt, is dat het verzet bij de Raad van State niet tot een principiële uitspraak geleid heeft. De vier zaken werden als onontvankelijk afgewezen. De betrokken leerlingen waren inmiddels afgestudeerd en konden geen belang meer aantonen. “Ondanks de tijdsdruk hebben de zaken te lang aangesleept,” betreurt Akhandaf, die bang is dat nieuwe rechtszaken weer jaren kunnen duren.

Stefan Sottiaux, advocaat en professor aan de KU Leuven, was de raadsman van BOEH! en de leerlinge. Ook hij is teleurgesteld. “We hadden recht op duidelijkheid, die is er niet gekomen. De zaak bleef zo lang aanslepen tot ze zonder voorwerp werd. Ons vertrouwen in de rechtsgang heeft een deuk gekregen. En we zijn al even ontgoocheld in de wetgever die weigert zich over deze kwestie uit te spreken. Terwijl het gaat over belangrijke mensenrechten zoals godsdienstvrijheid.” Sottiaux suggereert dat, nu de weg langs de Raad van State niets opgeleverd heeft, een zaak bij een gewone rechtbank op basis van de anti-discriminatiewet tot de mogelijkheden behoort.

BOEH! vindt het ook jammer dat er wel wat overleg geweest is tussen het GO! en het Minderhedenforum, waartoe BOEH! behoort, maar dat dat niet tot een compromis geleid heeft. “Het was alleen lippendienst,” aldus Akhandaf, “we zijn niet ernstig genomen.'” Raymonda Verdyck, de afgevaardigde bestuurder van het GO!, reageert. “Er is gepraat maar ons uitgangspunt bleef onveranderd: we wilden de kentekens overal weren, een beslissing waarmee we niet over één nacht ijs gegaan zijn. Het raakt me dat ze nu beweren dat wij geen respect tonen. Wij doen dit juist uit respect voor alle overtuigingen op school.”

Net als BOEH! reageert het Minderhedenforum ontstemd op de beslissing. Voor Naima Charkaoui, directeur van het forum, moet leren omgaan met verschillen centraal staan op school. “Door levensbeschouwelijke tekens te bannen uit de klas, steek je diversiteit weg en dat is absurd,” zegt ze. “Bovendien versterkt de nerveuze houding van de onderwijsnetten tegenover religieuze tekenen de polarisatie en het wantrouwen in de samenleving.”

Het Minderhedenforum is het niet eens met de stelling van het GO! dat de gelijkheid hersteld wordt door niet meer te focussen op levensbeschouwelijke tekens. “Jongeren met tulband of hoofddoek ervaren dit niet als gelijkheid. Ze krijgen minder kansen op onderwijs volgens hun talenten en die tendens zet door op de arbeidsmarkt.”

Ook de Vlaamse scholierenkoepel en het Vrouwenoverlegcomité (VOK) reageerden negatief op de beslissing. Verdycks oproep tot de andere netten om over deze heikele kwestie het debat aan te gaan, kreeg afgelopen weekend nog geen gehoor. Het katholieke net liet weten dat de keuze aan de scholen toekomt. Ook de onderwijskoepel van de steden en gemeenten wees erop dat de beslissing bij de lokale besturen ligt.

Tom Ysebaert
Copyright © 2013 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden