Op zaterdag 17 juli 2021 spraken Sarah El Massaoudi en Anna Vleeshouwers van BOEH! over intersectioneel feminisme op een online,  internationale conferentie rond Sexual and Reproductive Health and Rights (SHRH),  georganiseerd door de Nederlandse fractie van de medische studentenorganisatie International Federation of Medical Students’ Association (IFSM).

We bedanken de organisatoren, de werkgroep Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten van IFMSA-NL, voor hun interesse in onze werking en voor de uitnodiging!

We werden gevraagd een inleidende workshop te geven rond intersectionaliteit: wat betekent intersectionaliteit in theorie? Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? En waarom is het belangrijk?

Daarnaast stonden we stil bij het verband tussen intersectionaliteit en feminisme. We dachten na de drie centrale feministische pijlers – gelijkheid, vrijheid en solidariteit – en zoomden daarbij telkens in op de nood aan een intersectionele invulling van deze principes. We hadden het over racisme en islamofobie, in de bredere samenleving maar zeker ook in de feministische beweging. Tot slot lichtten we uitgebreid toe waarom de strijd tegen het hoofddoekenverbod een thema is waar feministen die intersectionaliteit hoog in het vaandel dragen gezamenlijk tegen moeten strijden. Het was een boeiende workshop en interessante internationale uitwisseling!