Het feministisch actieplatform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) is diep verontwaardigd over de karaktermoord gepleegd op Nordine Taouil, en over de beslissing van Kind & Gezin om bijgevolg de vergunning in te trekken van mevrouw Taouil als onthaalmoeder.

Dat BOEH! en Nordine Taouil vaak van mening verschilden in het hoofddoekendebat is duidelijk, maar dat neemt niet weg dat wij als voorvechters van de democratische rechtsstaat zullen opkomen voor de imam als zijn burgerrechten flagrant geschonden worden. Imam Taouil is publiekelijk veroordeeld door het hoofd van de Staatsveiligheid, met instemming van minister van Justitie Stefaan De Clerck, zonder ooit concreet te zijn beschuldigd van onwettelijke praktijken. In een democratie is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is, en aan deze laatste voorwaarde is kennelijk niet voldaan. Op deze manier heeft men niet enkel het belangrijke debat rond de hoofddoek  op een dwaalspoor gezet, maar ook een duidelijk voorbeeld gesteld voor iedereen die nog het lef zou hebben om op te komen voor gelijke rechten voor minderheden. Iedere burger kan immers op basis van geheime informatie gecriminaliseerd worden. Dat verschillende allochtone en autochtone politici hebben bijgedragen aan deze karaktermoord (na een lange stilzwijgen in het hoofddoekendebat) getuigt van een duidelijk gebrek aan respect en inzicht. De hele affaire doet denken aan hoe Dyab Abou Jahjah destijds zonder enige aanklacht of recht op verdediging werd veroordeeld, gewoon omdat hij opkwam voor een sociaal zwakkere groep.

Dat alweer een vrouw moet boeten voor het (in dit geval onbewezen) misdragen van een man, ondergraaft de geloofwaardigheid van ons rechtssysteem dat de gelijkheid van man en vrouw als basisprincipe zou moeten hanteren

Dat daarenboven de echtgenote van Nordine Taouil gestraft wordt voor de ongegronde aantijgingen gaat voor BOEH!, dat zich actief inzet voor de emancipatie van (moslim)vrouwen, al zeker een brug te ver. Voor zover bekend is er nooit een klacht geweest over mevrouw Taouil als onthaalmoeder, en blijkt ze zelfs haar job zorgvuldig te hebben uitgeoefend. Dat alweer een vrouw moet boeten voor het (in dit geval onbewezen) misdragen van een man, ondergraaft de geloofwaardigheid van ons rechtssysteem dat de gelijkheid van man en vrouw als basisprincipe zou moeten hanteren. Met alle begrip voor de precaire situatie waarin Kind & Gezin zich nu in bevindt, maar om zonder enig bewijs mevr. Taouil van haar brood te roven is op z’n minst onredelijk te noemen. BOEH! hoopt daarom dat Kind & Gezin terugkomt op haar beslissing en toegeeft dat ze hier duidelijk in de fout is gegaan.