Belga, 25/07/2012

De Raad van State heeft zich over het hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs gebogen, maar dat heeft niet tot een arrest over de grond van de zaak geleid. Dat laat belangenvereniging BOEH (Baas Over Eigen Hoofd) woensdag weten. De bal ging aan het rollen toen de athenea van Antwerpen en Hoboken de hoofddoek verboden. Kort daarop vaardigde het GO! Gemeenschapsonderwijs een algemeen verbod uit. Een betrokken leerlinge voelde zich beknot in haar godsdienstvrijheid en stapte naar de Raad van State.

Na enkele tussenstappen heeft die Raad nu zijn definitief oordeel klaar. Het orgaan stelt vast dat het Gemeenschapsonderwijs het verbod al uit eigen beweging heeft opgegeven en hervormd tot een “interne voorbereidende instructie” die de scholen al dan niet kunnen implementeren. “De Raad besloot dat de getroffen leerlinge dus geen nadeel meer ondervindt”, zegt Stefan Sottiaux, advocaat van BOEH. “De klacht is onontvankelijk. Jammer van de middelen en de energie die we drie jaar lang in deze zaak hebben gestopt.”

Bij BOEH is wel te horen dat er mogelijk nieuwe klachten worden ingediend tegen specifieke scholen die het verbod implementeren. Sottiaux wijst ook op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State rond een voorstel van decreet over een algemeen hoofddoekenverbod. De Raad verwees daarin naar een bevinding van het Duits Grondwettelijk Hof dat “de interpretatie van de hoofddoek niet gereduceerd kan worden tot een symbool van maatschappelijke onderdrukking van de vrouw”.

Belga