Als feministisch, antiracistisch actieplatform strijdt BOEH! tegen voortdurende gegenderde ongelijkheid, tegen discriminatie, misbruik en geweld. Nu islamofobie bon ton lijkt en verdeeldheid zaait, is er des te meer nood aan een brede, solidaire vrouwenbeweging. De hijab verwordt tot het speerpunt van een gepolariseerde publieke ruimte, die ons verdeelt in enerzijds onderdrukte, en anderzijds vrije vrouwen. Deze ingebeelde tweedeling maakt blind voor de aanhoudende nood aan gezamenlijke feministische strijd tegen de reële bestaande ongelijkheid waarmee alle vrouwen op verschillende manieren worden geconfronteerd.

BOEH! blijft hameren op het recht op zelfbeschikking van iedere vrouw over haar eigen doen en laten, haar eigen lichaam en leven. Als antwoord op het verhitte debat over religieuze kentekens als zogenaamde symbolen van onderdrukking, komt BOEH! voor de dag met symbolische kentekens van solidariteit en zelfbeschikking. Steun ons – zowel symbolisch als financieel – met de BOEH! draagtassen of bladwijzers. Maak je herkenbaar als een solidaire feminist die zich in geen kampen laat jagen.