Na Antwerpen neemt ook de Gentse gemeenteraad de beslissing om uiterlijke symbolen van religieuze, levensbeschouwelijke, politieke of andere overtuiging te verbieden voor stadspersoneel dat rechtstreeks in contact komt met klanten. Wij zijn diep teleurgesteld, maar vooral diep verontwaardigd. We zagen Gent als modelstad, de stad die bewees dat het allemaal kon zonder problemen. Nu creëert men juist problemen waar er geen zijn.

In de praktijk heeft dit vooral kwalijke gevolgen voor moslimvrouwen die nu of in de toekomst voor de stad (zullen) werken en een hoofddoek dragen. Stad Gent geeft hiermee een dubbel signaal: enerzijds wil men diversiteit binnen het personeelsbestand stimuleren, anderzijds moet die diversiteit zo weinig mogelijk zichtbaar zijn. Vrouwen met een hoofddoek worden onder het mom van emancipatie in feite gediscrimineerd. Wat zal er gebeuren met de vrouwen die al jaren op dezelfde plek en met dezelfde collega’s werken?

De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Daarom is het platform Baas over Eigen hoofd! zowel tegen het verbieden als tegen het verplichten van een hoofddoek.

Het verbod zorgt voor een beknotting van het recht op arbeid van moslimvrouwen. Meer en meer bedrijven en scholen nemen dit verbod over. Moslimvrouwen die een hoofddoek dragen kunnen op alsmaar minder werk- en stageplaatsen terecht en worden zo gemakkelijk afhankelijk van het inkomen van een partner, of belanden in laagbetaalde en minderwaardige jobs en opleidingen.

Het Gents stadsbestuur wil al jaren werk maken van een divers personeelsbeleid. We lezen ook dat het stadsbestuur drempels wil wegwerken om te garanderen dat diverse groepen kansen krijgen. Via een hoofddoekverbod doet men net het tegenovergestelde.

Wij kiezen voor inclusieve neutraliteit. Dat wil zeggen dat men neutraal moet zijn in de uitvoering van de functie, niet op het vlak van het uiterlijk. Een hoofddoek staat de professionele en correcte dienstverlening door een loketbediende niet in de weg. Integendeel: een werkneemster die zich gewaardeerd voelt op de werkplek, oefent haar job met meer plezier uit.

Het (ongewilde) gevolg van deze maatregel is dat hij Gentse burgers leert discrimineren in plaats van samen te leven met andersdenkenden en andersgelovigen. Een dergelijke houding leidt onvermijdelijk tot uitsluiting en intolerantie.

BOEH! wil dat vrouwen zelf kunnen beslissen om een hoofddoek te dragen of niet, zonder bemoeienis van de overheid of wie dan ook.

We willen dat het stadsbestuur het samenleven en samenwerken met mensen van alle religies en levensbeschouwingen erkent. We streven naar een inclusieve neutraliteit, wat inhoudt dat er ruimte is voor al deze mensen op voet van gelijkheid.

Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) – Antwerpen, 26 november 2007