Baas Over Eigen Hoofd! is een actieplatform dat is opgericht in januari 2007, naar aanleiding van het hoofddoekenverbod dat is ingevoerd door het Antwerpse stadsbestuur. Meerdere steden hebben de afgelopen maanden het voorbeeld van Antwerpen genomen. Zo wordt zelfs in Lier, waar men maar één hoofddoekdragende personeelslid telt, maandagavond (28 januari 2008) beslist over een hoofddoekenverbod voor het Lierse stadspersoneel.

BOEH! neemt noch standpunt in vóór de hoofddoek, noch tegen de hoofddoek. Het is aan elke moslimvrouw zelf om alle vrijheid de keuze te maken om al dan niet een hoofddoek te dragen! Dit is waar wij voor opkomen, voor de vrijheid van de vrouw om een eigen keuze te maken. Niemand heeft het recht om iemand een hoofddoek op te leggen, en niemand heeft het recht om iemand een hoofddoek te verbieden. Vandaar echter merken we dat meer en meer werkgevers eisen dat hoofddoekdragende moslima’s in het kader van het neutraliteitsprinci pe hun hoofddoek opleggen op het werk. Zo wordt het neutraliteitsprinci pe door verschillende instanties juist misbruikt wordt om een minderheid uit te sluiten.

We komen op voor een actief pluralisme en inclusieve neutraliteit waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Neutraliteit moet gewaarborgd zijn op het niveau van de functie-uitvoering, niet op het niveau van uiterlijke kenmerken. De kern van emancipatie is immers het recht op vrije keuze. Wij willen dat dit ook geldt voor de keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen. Wij zijn van mening dat een verbod op het dragen van een hoofddoek in een openbare functie het recht op arbeid van moslimvrouwen ernstig beknot. Dit is niet emancipatiebevorder end en is in strijd met de rechten van de mens.

Wij betreuren dat onder druk van rechts over een maatregel gestemd word die de bestaande discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt vergroot. Wij betreuren dat het democratisch recht op zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen door deze maatregel aangetast wordt. Dit is de zoveelste uiting van de steeds maar toenemende islamofobie in onze maatschappij, waar ook niet racistische partijen zodoende aan meewerken. Wij vragen aan de gemeenteraadsleden van de democratische partijen om hier niet aan mee te doen en om deze vrouwonvriendelijke maatregel maandagavond niet goed te keuren!

Baas over eigen hoofd, 28 januari 2008