Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar betreuren BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) en het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) de volgehouden beslissing van de Antwerpse Onderwijsraad om vanaf 1 september 2010 in geen enkele Antwerpse school (GO!, stedelijk, provinciaal en katholiek) nog leerlingen met een hoofddoek toe te laten.

Een jaar na het algemeen verbod door het gemeenschapsonderwijs (GO!) – een verbod dat door een uitspraak van de Raad van State opgeschort werd in maart 2010 – weigert de Antwerpse Onderwijsraad hiermee rekening te houden. Zij handhaaft haar verbod voor de Antwerpse scholen.

BOEH! zal het hier niet bij laten. Wij verzetten ons tegen deze discriminerende maatregel die Vlaamse moslimmeisjes en de hele Vlaamse moslimgemeenschap treft. Wij zetten onze juridische actie verder en plannen alvast een info-avond op 7 oktober in het Zuiderpershuis “Wie A zegt, moet ook B(OEH!) zeggen”.

Contactadressen:
Boeh!: info@boeh.be
VOK: O2/229.38.73