BOEH! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat vandaag werd uitgesproken. Uit het arrest blijkt dat de Raad van het Go! (gemeenschapsonderwijs) volgens het Hof bevoegd is om een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen van het Go! uit te vaardigen. Boeh! is van oordeel dat een dergelijk verbod een belangrijke politieke beslissing is die in een democratie aan het Parlement toekomt.

Deze uitspraak kwam er nadat in maart 2010 de Raad van State de beslissing van het Go! had geschorst en een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof had gesteld. Boeh! stelt vast dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest uitdrukkelijk aangeeft dat het zich niet over de grond van de zaak heeft willen uitspreken: de vraag of een absoluut verbod op het dragen van religieuze kentekens in overeenstemming is met de godsdienstvrijheid en het verbod van discriminatie. De Raad van State zal zich hier nu moeten over uitspreken.

Voor Boeh! is het uitgangspunt feministisch: wij blijven het recht van meisjes en vrouwen verdedigen om zelf autonoom te kunnen beslissen of ze een hoofddoek dragen. De samenleving dient zich zo te organiseren dat vrouwen en meisjes van deze vrijheid, die hun godsdienstige beleving betreft, ongehinderd kunnen genieten. De vaak aangehaalde neutraliteit van de overheid wordt volgens Boeh! niet geschonden door het dragen van levensbeschouwelijke tekens en kan perfect worden gewaarborgd door het afspreken van gedragsregels. Volgens Boeh! zou het het zinvoller zijn zich daarop toe te leggen dan op het instellen van algemene verboden.

Boeh! zal zich verder blijven inzetten voor deze zaak en hoopt op een gunstige uitspraak van de Raad van State, zodat de beslissing van het Go! alsnog ongrondwettig wordt verklaard.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Stefan Sottiaux 0496 10 28 44

Stefan.sottiaux@law.kuleuven.be

En bij BOEH!

info@boeh.be