Baas Over Eigen Hoofd! is een feministisch en antiracistisch actieplatform van een diverse groep vrouwen dat opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes. Daarbij is hun centrale strijdpunt de vrijheid van iedere vrouw om zelf te beslissen of ze al dan niet een hoofd wenst te dragen, altijd, overal en in alle omstandigheden. BOEH! voert een intersectionele strijd tegen iedere vorm van ongelijkheid, discriminatie en geweld. Het collectief specialiseert zich in het analyseren van de samenhang van seksisme, racisme en islamofobie die het hoofddoekenverbod kenmerken. Door middel van acties, publicaties en sensibiliseringscampagnes toont BOEH de nefaste gevolgen hiervan aan een breed publiek en pleit zij voor een inclusievere samenleving.

IBAN: BE54 9794 2955 4397