[FR en-dessous & EN below]

Hieronder vind je een uitgewerkte e-mail waaraan je simpelweg je naam kan toevoegen – indien gewenst iets kan wijzigen of toevoegen – en verzenden naar onze vertegenwoordigers. Zo zetten we samen druk op onze overheid om via diplomatieke onderhandelingen de totale escalatie van het systemische geweld en de genocide in Palestina stop te zetten. HEEL ERG BEDANKT aan Oumaima El Ghoulbzouri en Moenia Ladhib om het framework van deze e-mail te voorzien en ons allen te helpen onze onmacht en woede te verwoorden. 

HOW TO IN 4 SIMPELE STAPPEN:

STAP 1.

Verstuur je bericht naar onze minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) via mail naar hadja.lahbib@diplobel.fed.be.

STAP 2.

Kopieer de volgende e-mailadressenlijst van volksvertegenwoordigers, kabinetsmedewerkers en woordvoerders in de ‘BBC’ om nog meer mensen te bereiken en nog meer druk te zetten:

wouter.beke@dekamer.be; hendrik.bogaert@dekamer.be; jan.briers@kamer.cdenv.be; robin.bruyere@ptb.be; katleen.bury@dekamer.be; kristof.calvo@dekamer.be; julie.chanson@ecolo.be; mieke.claes@n-va.be; samuel.cogolati@huy.be; maggie.deblock@dekamer.be; guillaume.defosse@ecolo.be; franky.demon@dekamer.be; peter.deroover@dekamer.be; fdesmet@defi.eu; pieter.despiegeleer@dekamer.be; wouter.de.vriendt@dekamer.be; patrick.dewael@dekamer.be; christoph.dhaese@dekamer.be; nawal.farih@kamer.cdenv.be; theo.francken@dekamer.be; michael.freilich@n-va.be; katja.gabriels@dekamer.be; koen.geens@dekamer.be; erik.gilissen@kamer.be laurence.hennuy@ecolo.be; sofie.merckx@ptb.be; koen.metsu@dekamer.be; nadia.moscufo@ptb.be; nathalie.muylle@dekamer.be; pivinph@gmail.com; eva.platteau@groen.be; annick.ponthier@dekamer.be; florence.reuter@waterloo.be; vicky.reynaert@vooruit.org; srohoni@defi.eu; sarah.schlitz@ecolo.be; deputee@sophiethemont.be; olivier.vajda@ecolo.be; dieter.vanbesien@dekamer.be; yoleen.vancamp@dekamer.be; tim.vandenput@dekamer.be; stefaan.vanhecke@dekamer.be; els.vanhoof@dekamer.be; servais.verherstraeten@dekamer.be; albert.vicaire@ecolo.be; contact@premier.be; bram.delen@premier.be; francois.bailly@premier.be; info@verlinden.belgium.be; press@verlinden.belgium.be; arne.brinckman@vandenbroucke.fed.be; sandrine.daoud@vandenbroucke.fed.be; bram.sebrechts@desutter.fed.be; info@desutter.fed.be; miet.deckers@vincent.minfin.be; jan@teamjustitie.be; julien@teamjustitie.be; rebecca.castermans@diplobel.fed.be; elke.pattyn@diplobel.fed.be; olivier.schotte@diplobel.fed.be; info@lalieux.fed.be; sam.vandeputte@lalieux.fed.be; delphine.vanbladel@lalieux.fed.be; ludivine.dedonder@mil.be; cedric.maes@mil.be; rodolphe.polis@mil.be; andries.bomans@vanderstraeten.belgium.be; info@khattabi.fed.be; maurane.colson@khattabi.fed.be; adrien.volant@khattabi.fed.be; bart.dewever@antwerpen.be

STAP 3.

Voeg je bericht toe. Je kan de onderstaande voorbeeldmail simpelweg overnemen en je naam toevoegen onderaan. Uiteraard kan je ook een aantal zaken toevoegen en/of wijzigen. Het onderwerp wijzigen kan helpen voorkomen dat je mail uit Lahbibs mailbox wordt gefilterd en in de spam belandt. Vermijd daarom woorden als ‘Palestina’ of ‘Israël’ in het onderwerp van je mail; de kans is dan heel groot dat je bericht nooit gelezen wordt. 

Onderwerp: Wij eisen een onmiddellijke staakt-het-vuren!

Voorbeeld e-mail: 

Geachte minister,

Ik schrijf u als bezorgde en betrokken Belgische burger. Ik wil uw onmiddellijke aandacht en steun vragen om het voortdurende en geëscaleerde geweld in Palestina/Israël een halt toe te roepen. De etnische zuivering die al 75 jaar gaande is, is al langer uitgemond in een regelrechte genocide en kost elke minuut mensenlevens langs weerszijden, vooral aan Palestijnse kant.

Vanuit bezorgdheid over het verlies van onschuldige mensenlevens, vanuit woede over het huidige en medeplichtige beleid en vanuit machteloosheid ten opzichte van het aanhoudende en geëscaleerde geweld in Palestina schrijf ik u met drie duidelijke eisen, allen gebaseerd op het internationaal humanitair recht. Minister, ik eis van u dat u mee werk maakt van de navolging van het internationaal humanitair recht en dus alle mogelijke diplomatieke handelingen zal treffen om een staakt-het-vuren van Israël af te dwingen en dus hierbij (1) de onrechtmatige blokkade van Gaza onmiddellijk op te heffen, (2) het illegale gebruik van fosforwapens onmiddellijk te stoppen, en (3) de humanitaire hulp waar burgers in nood recht op hebben, toe te laten en bovendien zelf te verschaffen.

Allereerst vraag ik u om uw invloed te gebruiken om Israël te eisen om de onrechtmatige blokkade van Gaza op te heffen, zodat onmiddellijke levering van noodhulp en toegang tot elektriciteit mogelijk wordt. Het ontzeggen van basisbehoeften is niet alleen onmenselijk, het is in strijd met het internationaal humanitair recht. De huidige blokkade belemmert de stroom van essentiële hulp en is onrechtmatig: Israël is als conflictpartij verplicht om hulpverlening niet alleen toe te laten, maar zelfs te faciliteren. Momenteel hebben onschuldige burgers niet langer toegang tot voedsel, schoon water, elektriciteit, veiligheid, gezondheidszorg en huisvesting. Ziekenhuizen en scholen in Gaza werden doelbewust het mikpunt van Israëlisch geweld. Dit druist in tegen de mensenrechten, de Conventie van Genève en het internationaal humanitair recht, en moet dus onmiddellijk tegengehouden worden.  Elke seconde waarop u geen actie onderneemt om Israël te wijzen op het internationaal humanitair recht en de navolging hiervan afdwingt, verergert de humanitaire crisis in Gaza en maakt ons land medeplichtig aan genocide en kolonialisme. U vertegenwoordigt de Belgische burgers en als Belgische burger zeg ik u: niet in mijn naam.

Bovendien dring ik er bij u op aan om te pleiten voor een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van witte fosforwapens door Israëlische strijdkrachten. Het is onze plicht om levens en welzijn te beschermen van burgers, zowel Palestijnen als Israëli’s. Het gebruik van witte fosfor als brandwapen in gebieden met burgerbevolking is verboden volgens het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens van de Verenigde Naties, zoals benadrukt door Human Rights Watch. Het gebruik van dergelijke wapens met een niet-onderscheidende werking is niet alleen in strijd met het internationaal recht, maar onderwerpt onschuldige burgers aan een leven lang van ernstige en chronische gezondheidsklachten. U vertegenwoordigt de Belgische burgers en als Belgische burger zeg ik u: niet in mijn naam.

Tot slot moet er dringend en onvoorwaardelijk humanitaire hulp worden toegelaten. Er moet onmiddellijk elektriciteit, water en medische hulpmiddelen toegelaten worden in Palestina om bijkomende doden en gewonden te voorkomen. In lijn met internationale verdragen, moet de Belgische overheid eveneens bijdragen in de immens hoge nood aan humanitaire hulp. Ik verwacht van de Belgische overheid een duidelijke positie wat betreft de genocide die al 75 jaar gevoerd wordt in Palestina en onmiddellijke oproep aan Israël tot een staakt-het-vuren.

Geachte minister, ik eis niets minder dan een duidelijke positie van de Belgische overheid inzake de bescherming van mensenrechten en respect voor het internationaal humanitair recht. Als gekozen vertegenwoordiger draagt uw stem aanzienlijk gewicht en kan uw steun bijdragen aan de  de-escalatie van geweld, het stoppen van de aanhoudende genocide, de navolging van internationaal humanitair recht, de bescherming van de mensenrechten en burgers aan weerszijden, en de bevordering van vrede in Palestina/Israël. U vertegenwoordigt de Belgische burgers en als Belgische burger zeg ik u: genocide en kolonialisme, niet in mijn naam.

Het internationaal humanitair recht moet worden afgedwongen en elke inbreuk daarop moet worden benoemd en moet gevolg krijgen. Dat is onze plicht als rechtsstaat. Het is niet te laat om in te grijpen en kant te kiezen: tegen aanhoudende etnische zuivering die is uitgemond in genocide, tegen voortdurend geweld, kolonialisme en illegale militaire bezetting, en voor de mensenrechten, voor internationaal humanitair recht en vrede. 

Ik hoop dat u mijn oproep ter harte neemt en dat u uw invloed zal gebruiken om alle mogelijke diplomatieke inspanningen te leveren die gericht zijn op het bereiken van een staakt-het-vuren en duurzame vrede in Palestina.

Met urgent aandringen,

(Uw naam)

STAP 4.

Verstuur je e-mail en deel de oproep op je eigen sociale mediakanalen om ook anderen aan te moedigen druk te zetten op onze overheid. 

 

 

VERSION FRANÇAISE

Ci-dessous, vous trouverez un e-mail élaboré auquel vous pouvez simplement ajouter votre nom, apporter des modifications ou ajouter du contenu si vous le souhaitez, puis l’envoyer à nos représentants. Ensemble, nous exercerons une pression sur notre gouvernement pour mettre fin à l’escalade systémique de la violence et au génocide en Palestine par le biais de négociations diplomatiques. UN GRAND MERCI à Oumaima El Ghoulbzouri et Moenia Ladhib d’avoir fourni la structure de cet e-mail et d’avoir contribué à nous aider à exprimer notre impuissance et notre colère.

 

COMMENT FAIRE EN 4 ÉTAPES SIMPLES

ÉTAPE 1.

Envoyez votre message à notre ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), par e-mail à l’adresse hadja.lahbib@diplobel.fed.be.

ÉTAPE 2.

Copiez la liste des adresses e-mail suivante des députés, des membres du cabinet et des porte-parole au sein de la “BBC” afin d’atteindre un plus grand nombre de personnes et d’exercer davantage de pression :

wouter.beke@dekamer.be; hendrik.bogaert@dekamer.be; jan.briers@kamer.cdenv.be; robin.bruyere@ptb.be; katleen.bury@dekamer.be; kristof.calvo@dekamer.be; julie.chanson@ecolo.be; mieke.claes@n-va.be; samuel.cogolati@huy.be; maggie.deblock@dekamer.be; guillaume.defosse@ecolo.be; franky.demon@dekamer.be; peter.deroover@dekamer.be; fdesmet@defi.eu; pieter.despiegeleer@dekamer.be; wouter.de.vriendt@dekamer.be; patrick.dewael@dekamer.be; christoph.dhaese@dekamer.be; nawal.farih@kamer.cdenv.be; theo.francken@dekamer.be; michael.freilich@n-va.be; katja.gabriels@dekamer.be; koen.geens@dekamer.be; erik.gilissen@kamer.be laurence.hennuy@ecolo.be; sofie.merckx@ptb.be; koen.metsu@dekamer.be; nadia.moscufo@ptb.be; nathalie.muylle@dekamer.be; pivinph@gmail.com; eva.platteau@groen.be; annick.ponthier@dekamer.be; florence.reuter@waterloo.be; vicky.reynaert@vooruit.org; srohoni@defi.eu; sarah.schlitz@ecolo.be; deputee@sophiethemont.be; olivier.vajda@ecolo.be; dieter.vanbesien@dekamer.be; yoleen.vancamp@dekamer.be; tim.vandenput@dekamer.be; stefaan.vanhecke@dekamer.be; els.vanhoof@dekamer.be; servais.verherstraeten@dekamer.be; albert.vicaire@ecolo.be; contact@premier.be; bram.delen@premier.be; francois.bailly@premier.be; info@verlinden.belgium.be; press@verlinden.belgium.be; arne.brinckman@vandenbroucke.fed.be; sandrine.daoud@vandenbroucke.fed.be; bram.sebrechts@desutter.fed.be; info@desutter.fed.be; miet.deckers@vincent.minfin.be; jan@teamjustitie.be; julien@teamjustitie.be; rebecca.castermans@diplobel.fed.be; elke.pattyn@diplobel.fed.be; olivier.schotte@diplobel.fed.be; info@lalieux.fed.be; sam.vandeputte@lalieux.fed.be; delphine.vanbladel@lalieux.fed.be; ludivine.dedonder@mil.be; cedric.maes@mil.be; rodolphe.polis@mil.be; andries.bomans@vanderstraeten.belgium.be; info@khattabi.fed.be; maurane.colson@khattabi.fed.be; adrien.volant@khattabi.fed.be; bart.dewever@antwerpen.be

ÉTAPE 3.

Ajoutez votre message. Vous pouvez simplement copier l’e-mail modèle ci-dessous et ajouter votre nom à la fin. Bien entendu, vous pouvez également apporter des modifications et/ou ajouter du contenu. Modifier le sujet peut éviter que votre e-mail soit filtré dans la boîte de réception de Lahbib et atterrisse dans les spams. Évitez donc d’utiliser des mots comme “Palestine” ou “Israël” dans le sujet de votre e-mail, car il y a de fortes chances que votre message ne soit jamais lu.

Objet : Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat !

Exemple d’e-mail :

Madame la Ministre,

Je m’adresse à vous en tant que citoyenne belge préoccupée et engagée. Je souhaite solliciter immédiatement votre attention et votre soutien pour mettre fin à la violence en cours et en constante escalade en Palestine/Israël. L’épuration ethnique qui dure depuis 75 ans s’est transformée en un génocide à part entière, coûtant des vies des deux côtés à chaque minute, en particulier du côté palestinien.

Par souci de la perte de vies innocentes, par colère envers les politiques actuelles complices, et par impuissance face à la violence en cours et en constante escalade en Palestine, je vous écris avec trois demandes claires, toutes fondées sur le droit humanitaire international. Madame la Ministre, j’exige que vous preniez des mesures pour faire respecter le droit humanitaire international et que vous entrepreniez toutes les actions diplomatiques possibles pour imposer un cessez-le-feu à Israël, y compris (1) la levée immédiate du blocus illégal de Gaza, (2) la cessation immédiate de l’utilisation illégale d’armes au phosphore, et (3) la permission et la fourniture de l’aide humanitaire à laquelle les citoyens dans le besoin ont droit.

Tout d’abord, je vous demande d’utiliser votre influence pour exiger d’Israël la levée immédiate du blocus illégal de Gaza, permettant ainsi la livraison immédiate de l’aide d’urgence et l’accès à l’électricité. Refuser les besoins de base n’est pas seulement inhumain, c’est aussi une violation du droit humanitaire international. Le blocus actuel entrave le flux de l’aide essentielle et est illégal : Israël, en tant que partie au conflit, est tenu non seulement de permettre l’aide humanitaire, mais aussi de la faciliter. Actuellement, les civils innocents n’ont plus accès à la nourriture, à l’eau potable, à l’électricité, à la sécurité, aux soins de santé et au logement. Les hôpitaux et les écoles de Gaza sont délibérément pris pour cibles par la violence israélienne. Cela va à l’encontre des droits de l’homme, de la Convention de Genève et du droit humanitaire international, et doit donc être arrêté immédiatement. Chaque seconde où vous n’agissez pas pour rappeler à Israël le droit humanitaire international et faire respecter le droit agrave la crise humanitaire à Gaza et rend notre pays complice du génocide et du colonialisme. Vous représentez les citoyens belges, et en tant que citoyenne belge, je dis : pas en mon nom.

De plus, je vous exhorte à plaider pour un arrêt immédiat de l’utilisation d’armes au phosphore blanc par les forces israéliennes. Il est de notre devoir de protéger la vie et le bien-être des civils, à la fois palestiniens et israéliens. L’utilisation de phosphore blanc comme arme incendiaire dans des zones où il y a une population civile est interdite en vertu de la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques, comme l’a souligné Human Rights Watch. L’utilisation de telles armes indiscriminées va non seulement à l’encontre du droit international, mais soumet également des civils innocents à des problèmes de santé graves et chroniques tout au long de leur vie. Vous représentez les citoyens belges, et en tant que citoyenne belge, je dis : pas en mon nom.

Enfin, une aide humanitaire urgente et inconditionnelle doit être autorisée. L’électricité, l’eau et les fournitures médicales doivent être immédiatement autorisées en Palestine pour éviter d’autres décès et blessures. Conformément aux traités internationaux, le gouvernement belge doit également contribuer à combler l’immense besoin d’aide humanitaire. J’attends une position claire de la part du gouvernement belge concernant le génocide en cours depuis 75 ans en Palestine et un appel immédiat à un cessez-le-feu avec Israël.

Madame la Ministre, j’exige rien de moins qu’une position claire du gouvernement belge en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et le respect du droit humanitaire international. En tant que représentante élue, votre voix porte un poids considérable et peut contribuer à la désescalade de la violence, à la fin du génocide en cours, à l’application du droit humanitaire international, à la protection des droits de l’homme et des civils des deux côtés, et à la promotion de la paix en Palestine/Israël. Vous représentez les citoyens belges, et en tant que citoyenne belge, je dis : génocide et colonialisme, pas en mon nom.

Le droit humanitaire international doit être appliqué, et chaque violation doit être nommée et traitée. C’est notre devoir en tant qu’État de droit. Il n’est pas trop tard pour intervenir et choisir un camp : contre l’épuration ethnique en cours qui a dégénéré en génocide, contre la violence continue, le colonialisme et l’occupation militaire illégale, et en faveur des droits de l’homme, du droit humanitaire international et de la paix.

J’espère que vous prendrez à cœur mon appel et utiliserez votre influence pour faire tous les efforts diplomatiques possibles en vue d’obtenir un cessez-le-feu et une paix durable en Palestine.

Avec une insistance urgente,

(Votre nom)

 

ÉTAPE 4.

Envoyez votre e-mail et partagez cet appel sur vos propres réseaux sociaux pour encourager d’autres personnes à exercer une pression sur notre gouvernement.

 

ENGLISH VERSION

Below, you’ll find a detailed email that you can simply add your name to, make changes or additions if desired, and send to our representatives. Together, we can exert pressure on our government to halt the escalating systemic violence and genocide in Palestine through diplomatic negotiations. HUGE THANKS to Oumaima El Ghoulbzouri and Moenia Ladhib for providing the framework of this email and helping us all articulate our frustration and anger.

HOW TO IN 4 SIMPLE STEPS:

STEP 1.

Send your message to our Minister of Foreign Affairs, Hadja Lahbib (MR), via email at hadja.lahbib@diplobel.fed.be.

STEP 2.

Copy the following email address list of parliament members, cabinet staff, and spokespersons within the ‘BBC’ to reach more people and apply even greater pressure:

wouter.beke@dekamer.be; hendrik.bogaert@dekamer.be; jan.briers@kamer.cdenv.be; robin.bruyere@ptb.be; katleen.bury@dekamer.be; kristof.calvo@dekamer.be; julie.chanson@ecolo.be; mieke.claes@n-va.be; samuel.cogolati@huy.be; maggie.deblock@dekamer.be; guillaume.defosse@ecolo.be; franky.demon@dekamer.be; peter.deroover@dekamer.be; fdesmet@defi.eu; pieter.despiegeleer@dekamer.be; wouter.de.vriendt@dekamer.be; patrick.dewael@dekamer.be; christoph.dhaese@dekamer.be; nawal.farih@kamer.cdenv.be; theo.francken@dekamer.be; michael.freilich@n-va.be; katja.gabriels@dekamer.be; koen.geens@dekamer.be; erik.gilissen@kamer.be laurence.hennuy@ecolo.be; sofie.merckx@ptb.be; koen.metsu@dekamer.be; nadia.moscufo@ptb.be; nathalie.muylle@dekamer.be; pivinph@gmail.com; eva.platteau@groen.be; annick.ponthier@dekamer.be; florence.reuter@waterloo.be; vicky.reynaert@vooruit.org; srohoni@defi.eu; sarah.schlitz@ecolo.be; deputee@sophiethemont.be; olivier.vajda@ecolo.be; dieter.vanbesien@dekamer.be; yoleen.vancamp@dekamer.be; tim.vandenput@dekamer.be; stefaan.vanhecke@dekamer.be; els.vanhoof@dekamer.be; servais.verherstraeten@dekamer.be; albert.vicaire@ecolo.be; contact@premier.be; bram.delen@premier.be; francois.bailly@premier.be; info@verlinden.belgium.be; press@verlinden.belgium.be; arne.brinckman@vandenbroucke.fed.be; sandrine.daoud@vandenbroucke.fed.be; bram.sebrechts@desutter.fed.be; info@desutter.fed.be; miet.deckers@vincent.minfin.be; jan@teamjustitie.be; julien@teamjustitie.be; rebecca.castermans@diplobel.fed.be; elke.pattyn@diplobel.fed.be; olivier.schotte@diplobel.fed.be; info@lalieux.fed.be; sam.vandeputte@lalieux.fed.be; delphine.vanbladel@lalieux.fed.be; ludivine.dedonder@mil.be; cedric.maes@mil.be; rodolphe.polis@mil.be; andries.bomans@vanderstraeten.belgium.be; info@khattabi.fed.be; maurane.colson@khattabi.fed.be; adrien.volant@khattabi.fed.be; bart.dewever@antwerpen.be

STEP 3.

Add your message. You can simply copy the sample email below and add your name at the end. Of course, you can also make changes and/or additions. Changing the subject can help prevent your email from being filtered in Lahbib’s mailbox and ending up in spam. Therefore, avoid using words like ‘Palestine’ or ‘Israel’ in the email subject; otherwise, there’s a high chance your message will never be read.

Subject: We Demand an Immediate Ceasefire!

Sample Email:

Dear Minister,

I am writing to you as a concerned and engaged Belgian citizen. I want to request your immediate attention and support to halt the ongoing and escalating violence in Palestine/Israel. The ethnic cleansing that has been ongoing for 75 years has evolved into a full-fledged genocide, costing lives on both sides every minute, particularly on the Palestinian side.

Out of concern for the loss of innocent lives, out of anger over the current complicit policies, and out of powerlessness in the face of the ongoing and escalating violence in Palestine, I am writing to you with three clear demands, all based on international humanitarian law. Minister, I demand that you take action to enforce compliance with international humanitarian law and therefore take all possible diplomatic actions to impose a ceasefire on Israel, including (1) immediately lifting the unlawful blockade of Gaza, (2) ceasing the illegal use of phosphorus weapons immediately, and (3) allowing and providing the humanitarian aid that citizens in need are entitled to.

First and foremost, I ask you to use your influence to demand Israel to lift the unlawful blockade of Gaza, enabling immediate delivery of emergency aid and access to electricity. Denying basic needs is not only inhumane but also a violation of international humanitarian law. The current blockade obstructs the flow of essential aid and is illegal: Israel, as a conflict party, is obligated not only to allow humanitarian assistance but also to facilitate it. Currently, innocent civilians no longer have access to food, clean water, electricity, safety, healthcare, and housing. Hospitals and schools in Gaza have been deliberately targeted by Israeli violence. This goes against human rights, the Geneva Convention, and international humanitarian law, and must be stopped immediately. Every second you do not take action to remind Israel of international humanitarian law and enforce compliance worsens the humanitarian crisis in Gaza and makes our country complicit in genocide and colonialism. You represent Belgian citizens, and as a Belgian citizen, I say: not in my name.

Furthermore, I urge you to advocate for an immediate cessation of the use of white phosphorus weapons by Israeli forces. It is our duty to protect the lives and well-being of civilians, both Palestinians and Israelis. The use of white phosphorus as an incendiary weapon in areas with a civilian population is prohibited under the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons, as emphasized by Human Rights Watch. The use of such indiscriminate weapons is not only in violation of international law but also subjects innocent civilians to a lifetime of severe and chronic health issues. You represent Belgian citizens, and as a Belgian citizen, I say: not in my name.

Finally, urgent and unconditional humanitarian aid must be allowed. Electricity, water, and medical supplies must be immediately allowed into Palestine to prevent further deaths and injuries. In line with international treaties, the Belgian government must also contribute to the immense need for humanitarian aid. I expect a clear position from the Belgian government regarding the genocide that has been ongoing for 75 years in Palestine and an immediate call for a ceasefire with Israel.

Dear Minister, I demand nothing less than a clear stance from the Belgian government on the protection of human rights and respect for international humanitarian law. As an elected representative, your voice carries significant weight and can contribute to de-escalating violence, ending the ongoing genocide, enforcing compliance with international humanitarian law, protecting human rights and civilians on both sides, and promoting peace in Palestine/Israel. You represent Belgian citizens, and as a Belgian citizen, I say: not in my name.

International humanitarian law must be enforced, and every violation must be named and addressed. This is our duty as a rule-of-law state. It is not too late to intervene and choose a side: against ongoing ethnic cleansing that has led to genocide, against continuous violence, colonialism, and illegal military occupation, and in favor of human rights, international humanitarian law, and peace.

I hope you will take my call to heart and use your influence to make every possible diplomatic effort aimed at achieving a ceasefire and lasting peace in Palestine.

With urgent insistence,

(Your name)

STEP 4.

Send your email and share the call on your own social media channels to encourage others to pressure our government.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the river to the sea, Palestina will be free. From the river to the sea, Palestina will be free.