Voor de vijftigste keer organiseert Furia vzw op 11 november de nationale Vrouwendag. Sinds 1972 is dit een vaste afspraak voor al wie uitkijkt naar uitwisseling, inspiratie en ontmoeting rond gelijkheid v/x/m. Een dag van sleutelen aan een betere en meer gelijke samenleving. Een dag om ervaringen en dromen te delen. Een dag met een grote inbreng vanuit de gaststad en de vele vrijwilligers die het programma mee vormgeven. Een dag die de bezoekers onderdompelt in een meerstemmig feminisme en laat kennismaken met tal van vrouwenorganisaties. 

Naar goede gewoonte tekende BOEH! ook dit jaar present met enkele leden. 

Tijdens de intergenerationale gesprekken om 10u30 gingen Samira Azabar en Ida Dequeecker van BOEH! in gesprek over de noodzakelijke solidariteit tussen feministische organisaties en andere emancipatiebewegingen. Ze doorprikten de neoliberale illusie van vrije keuze, benadrukten het belang van zelfbeschikking in de feministische strijd voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Daarnaast dachten ze mee met Anja Meulenbelt en Noëmi Willemen over mogelijkheden om moederschap te politiseren en herwaarderen, en lieten ze samen met Rebecca van Sluijs hun licht schijnen op maatschappelijke evoluties sinds de jaren 1970 inzake lichamelijkheid en seksualiteit. Samen brachten deze feministen, van verschillende achtergronden en generaties, een hoopvolle boodschap van een niet aflatend, radicaal feminisme dat zich blijft verenigen in solidariteit over verschillen heen en zich gezamenlijk afzet tegen iedere vorm van discriminatie of geweld. 

Deze inspirerende en politiserende gesprekken kan je hieronder herbekijken of hier op de Facebookpagina van Furia vzw.