Naar aanleiding van de discriminerende beslissing van de Raad van het gemeenschapsonderwijs met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en het nakende hoofddoekenverbod in de stad Gent heeft het platform BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) op zondag 4 november 2007 tijdens de Fashion Show een beroepenmodeshow gehouden. Een ‘modeshow met een missie’ om duidelijk te maken dat het dragen van een hoofddoek overal moet kunnen, voor iedereen die dat wil!

Deze beroepenmodeshow kan u nog eens in actie zien tijdens de Vrouwendag op 11 november 2007 in de Vooruit in Gent.

Waarom een modeshow?

BOEH! neemt noch standpunt in vóór de hoofddoek, noch tegen de hoofddoek. Volgens BOEH! is het aan elke moslimvrouw zelf om in alle vrijheid de keuze te maken om al dan niet een hoofddoek te dragen. Dit is waar BOEH! voor opkomt, voor de vrijheid van de vrouw om een eigen keuze te maken. En wij vinden dat van zodra een moslimvrouw deze keuze heeft gemaakt niemand het recht heeft om zich hiermee te bemoeien. Niemand heeft het recht om iemand een hoofddoek op te leggen, en niemand heeft het recht om iemand een hoofddoek te verbieden.

Echter, wat we vandaag zien is dat nagenoeg alle werkgevers – op enkele na – van de hoofddoekdragende moslima’s eisen dat ze hun hoofddoek afleggen op het werk. Verpleegsters mogen geen hoofddoek dragen, schooljuffen mogen geen hoofddoek dragen, Antwerpse loketbedienden mogen geen hoofddoek dragen, zelfs schoonmaakpersoneel mag geen hoofddoek dragen. En waarom? Omwille van het neutraliteitsprincipe! Welnu, het neutraliteitsprincipe is op zich een schitterend principe nét omdat het als doel heeft de minderheden te beschermen. Neutraliteit betekent dat iemand die een bepaalde functie uitoefent, iedereen waarmee die in contact komt op een gelijkwaardige manier behandelt. Dit wil zeggen dat er niet mag gediscrimineerd worden op basis van geslacht, niet op basis van huidskleur en ook niet op basis van de religieuze overtuiging.

Dát principe dat net tot doel heeft de minderheden te beschermen wordt vandaag door verschillende instanties misbruikt om een minderheid uit te sluiten. De hoofddoekdragende moslimvrouwen wordt op basis van dit prinicipe de toegang tot de arbeidsmarkt ontzegd. Dit is iets waar BOEH! zich niet bij kan neerleggen. Tot hiertoe is de moslimvrouw ontzettend actief geweest in het vervullen van al haar “plichten”, en niet alleen in het vervullen van haar eigen plichten maar vaak ook in die van talloze anderen. We moeten echter toegeven dat ze passief is geweest in het opkomen voor haar rechten, en daar willen wij voortaan verandering in brengen.

Wij willen voorkomen dat er een prijs wordt geplakt op onze vrijheid, want van zodra we dat verkopen hebben we niet alleen niets meer, maar zijn we ook niets meer!