De Morgen, 27 maart 2013

De Sp.a keert haar kar en begraaft in haar nieuwe beginselverklaring het hoofddoekverbod. Een stap in de goede richting, zegt Yasmina Akhandaf van BOEH!, de organisatie die zich tegen dat verbod verzet. “Nu is het afwachten: is dit puur campagne voeren of menen ze het serieus?”

Een “collectieve belediging”, noemt Yasmina Akhandaf van BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd!) de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur onder leiding van toenmalig burgemeester Patrick Janssens om in 2007 het hoofddoekverbod voor loketfuncties in te voeren. De Gentse gemeenteraad volgde even later en in 2009 ging het gemeenschapsonderwijs over tot een algemeen verbod. “Tot nog toe klonk de boodschap bij de Sp.a aan ons adres: wij heben wel de juiste beslissing genomen, jullie zijn verkeerd. Vandaag klinkt een ander verhaal. Yasmine Kherbache, een Antwerpse Sp.a’ster, kondigt aan dat Sp.a op nationaal niveau het verbod op het werk wil begraven. Daar zijn wij zeer blij om. Maar Kherbache bevindt zich op de oppositiebanken en daar kunnen ze helemaal niets doen.”

Is dit volgens jullie een inhoudelijke beslissing of louter strategie?

Akhandaf: “Ik geloof dat mensen van mening kunnen veranderen, anders zouden wij niet al zes jaar lang actie voeren. Het is een stap in de goede richting, absoluut. Maar er zijn besturen en posities waarop de Sp.a wel actie kan ondernemen. Geen enkele regio doet het zo slecht als Vlaanderen als het over de positie van allochtonen in het onderwijs gaat, of op het vlak van tewerkstelling. Ons onderwijs brengt structurele ongelijkheid en discriminatie voort. Moslima’s met een hoofddoek worden op school systematisch onderdrukt. Leerkrachten mogen geen hoofddoek dragen. De Sp.a levert al jaren de ministers van Onderwijs en Gelijke Kansen. Je kan niet ontkennen dat de partij hier een rol in speelt.”

Wordt de druk op burgemeester Termont van Gent opgevoerd om het verbod daar te schrappen?

Akhandaf: “De Gentse sp.a heeft, samen met Groen, onlangs het begrip ‘allochtoon’ begraven. Ik had liever de begrafenis van het hoofddoekverbod bijgewoond. Gaat de Sp.a haar nieuwe visie ook echt toepassen waar ze kan? Met aankondigen geraak je niet ver.”

Kan de sp.a het vertrouwen herstellen bij kiezers die afhaakten omwille van het verbod?

Akhandaf: “De partij heeft in elk geval eindelijk begrepen dat het verbod op de hoofddoek veel meer is dan een symbooldossier. Het is een collectieve belediging aan het adres van moslims, ongeacht hun geslacht of hun overtuiging. Wij beschouwen dit verbod als een racistische beslissing. Wel, in 2009 zijn er al minder stemmen naar de Sp.a gegaan en in 2012 is er nog minder voor de partij gestemd. Tegelijk zijn de PVDA en Groen gegroeid.

Als het louter bij een inhoudelijk standpunt blijft en er geen beleid op volgt, dan kan ik enkel vaststellen dat de campagne voor 2014 in
Antwerpen zeer vroeg van start is gegaan.”

Sofie Vanlommel
Copyright © 2013 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden