Belga, 24/04/2013

Vijfentwintig belangen- en middenveldorganisaties en enkele leerlingen stappen naar de Raad van State tegen het nieuwe hoofddoekenverbod in het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!), dat op 1 september ingaat. Ze vinden dat het verbod indruist tegen de godsdienstvrijheid. De initiatiefnemer is BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd), de klacht zelf gebeurt met Justice and Democracy vzw als verzoekende partij. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in Antwerpen.

Ook de vorige keer dat het GO! een algemeen verbod op levensbeschouwelijke symbolen wilde invoeren, in 2009, werd dat bij de
Raad van State aangevochten. Toen gebeurde dat door een leerlinge, gesteund door onder meer BOEH!. Er kwam echter nooit een uitspraak ten gronde, aangezien de Raad van State na een aanvankelijke schorsing van het verbod in 2012 de klacht onontvankelijk verklaarde omdat de leerlinge inmiddels afgestudeerd was en dus geen belanghebbende meer was.

Nu het GO! het verbod opnieuw wil laten ingaan, hopen organisaties als BOEH!, KifKif, het Minderhedenforum en de Vlaamse Jeugdraad dat de Raad van State snel tot een oordeel komt, aangezien er weinig veranderd is ten opzichte van 2009.

“Er is enkel een gedoogprocedure bijgevoegd die bepaalt dat leerlingen met een hoofddoek die nu al ergens naar school gaan, daar hun hoofddoek mogen blijven dragen indien de school dat toelaat. Een soort uitdoofprocedure dus”, zegt Kitty Roggeman van BOEH!. “We hopen dan ook dat de Raad van State snel tot een besluit zal komen, liefst nog voor 1 september.”

Belga