Ieder jaar op 8 maart organiseert Collecti.e.f 8 maars acties in het kader van Internationale Vrouwendag in verschillende steden in het land. Omdat een mars onder de huidige coronamaatregelen niet mogelijk noch verantwoord is, werd er dit jaar gekozen voor acties op drie verschillende pleinen waar maximum 100 personen aanwezig mochten zijn. Elk plein staat in het teken van een bepaald feministisch thema: De Coninckplein focust op het recht op abortus en tegen geweld op vrouwen, Sint-Jansplein eist een minimumloon van €14 per uur en een minimumpensioen van €1500, en het Operaplein zet sterke openbare diensten en publieke gezonheidszorg centraal. BOEH! tekende present op De Coninckplein waar het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen werd opgeëist. Sarah El Massaoudi en Anna Vleeshouwers van BOEH! hielden een korte speech.

Op Internationale Vrouwendag protesteren wij – in eigen naam en als BOEH! – uit solidariteit met vrouwen over heel de wereld. Samen in de strijd tegen de aanhoudende ongelijkheden waarmee vrouwen, met allerlei verschillende identiteiten en achtergronden, anno 2021 nog steeds in disproportionele mate geconfronteerd worden. Wij van het feministisch, antiracistisch collectief Baas Over Eigen Hoofd! staan al veertien jaar een radicaal intersectioneel feminisme voor, een feminisme dat zich consequent verzet tegen alle structurele ongelijkheden, tegen eender welke vorm van discriminatie, misbruik of geweld, een feminisme dat opkomt voor de individuele rechten en vrijheden van alle vrouwen, op alle intersecties.

Want wie niet opkomt voor de rechten van alle vrouwen, is in wezen niet bekommerd om vrouwenrechten.

Al veertien jaar strijdt BOEH! voor het zelfbeschikkingsrecht van ieder meisje en elke vrouw om zelf keuzes te maken over eigen doen en laten, over eigen lichaam en leven. Daarmee zet BOEH! een cruciale en radicaal feministische strijdtraditie voor: van Baas Over Eigen Buik betogingen voor het recht op abortus tijdens de tweede feministische golf naar Baas Over Eigen Lijf activisme vandaag voor het recht van vrouwen om zelf te beslissen wat ze dragen, of het nu sexy lingerie is of een hoofddoek.

BOEH! pleit voor wederzijds respect voor de verschillende keuzes die verschillende vrouwen maken, voor iedere hoogstpersoonlijke invulling van emancipatie die elke vrouw voor zich bepaalt en waar geen ander over te oordelen heeft. We pleiten voor een brede, solidaire feministische beweging die zich niet in kampen laat jagen. Dat betekent ook gezamenlijk verzet tegen het dominante islamofobe discours dat vandaag bon ton lijkt en verdeeldheid zaait onder vrouwen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen, van ons feministen, om te strijden tegen het dominante haatdragend discours dat vrouwen schijnbaar verdeelt in enerzijds onderdrukte vrouwen, en anderzijds vrije vrouwen.

Laten we niet blind zijn voor deze verdeel-en-heers tactieken die enkel dienen als bliksemafleider voor wezenlijke ongelijkheden en aanhoudende uitdagingen waar wij vrouwen allen mee geconfronteerd worden.

Het De Coninckplein staat vandaag in het teken van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, we zijn hier samengekomen om dit recht verder op te eisen. Want dat de weg nog lang is en geen enkel recht eindeloos verworven is wordt steeds duidelijker. In tal van landen kwamen de reproductieve rechten van vrouwen tijdens de crisis onder vuur te liggen. Zo werd abortus onder druk van conservatieve (extreem)rechtse politici in verschillende landen geherformuleerd tot een niet-essentiële zorg, waardoor tal van vrouwen niet langer in een veilige, medische omgeving beroep konden doen op abortus. Het gevolg is dat vrouwen genoodzaakt zijn hun toevlucht te zoeken in clandestiene circuits, hetgeen hun veiligheid en gezondheid ernstig in gevaar kan brengen. In Polen werd abortus nagenoeg volledig gecriminaliseerd maar ook in België blijft het recht op vrije toegang tot veilige abortus een politiek twistpunt. Al jaren ijvert de feministische beweging voor een versoepeling van de abortuswetgeving, de uitbreiding van het wettelijke termijn van twaalf naar achttien weken en de afschaffing van de paternalistische verplichte bedenktijd van zes dagen. Maar ondertussen misbruiken onze politici, ook in de linkse hoek, deze cruciale vrouwenrechtenkwestie als politiek schaamlapje voor geblokkeerde formatiegesprekken en wordt er zelfs schaamteloos geopperd om de controle over bepaalde baarmoeders over te dragen aan de overheden.  Zo wordt het des te duidelijk dat vrouwen in een maatschappelijk kwetsbare positie geviseerd en gestigmatiseerd worden.

Wij zeggen: genoeg! Geen paternalistische discussies en politieke spelletjes meer waarbij vrouwenlichamen achteloos in een ideologische symboolstrijd worden gegooid. Aan elke vrouw haar eigen beslissing over haar eigen lichaam! Baas Over Eigen Buik!

Bovendien eisen we vandaag respect voor de lichamelijk integriteit van vrouwen. Het afgelopen jaar ging de coronacrisis gepaard met een schaduwpandemie van fysiek geweld tegen vrouwen. De cijfers van huiselijk geweld, waarvan vooral vrouwen en kinderen slachtoffer worden, waren alarmerend hoog en onderrapportering blijft een groot probleem. Ook inzake seksueel geweld wordt de dark number op zo’n 90% geschat. Dit alles maakt pijnlijk duidelijk dat, ondanks vier jaar #MeToo, de maatschappelijke reactie op getuigenissen van seksueel geweld slachtoffers en overlevers nog steeds het zwijgen oplegt. Slut shaming en victim blaming zijn nog steeds schering en inslag, de geloofwaardigheid van vrouwen wordt keer op keer onderuit gehaald en het is hallucinant om te moeten vaststellen dat de reputatie van daders door sommigen beter beschermd wordt dan de lichamelijke integriteit en het mentaal welzijn van slachtoffers. 

Wij zeggen: genoeg! Een streep in het zand! Wij overdrijven niet! Baas Over Eigen Lijf! 

Of het nu gaat over abortus, kledingkeuzes, de hoofddoek, lichamelijke integriteit of seksualiteit, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wordt op talloze manieren geweld aangedaan. Laten we allen verenigd opstaan tegen paternalisme, seksisme en geweld, en de gelijkheid en vrijheid van alle vrouwen opeisen! 

 

BAAS OVER EIGEN BUIK!     BAAS OVER EIGEN HOOFD!     BAAS OVER EIGEN LIJF!