Belga, 24/09/2009

Het feministisch actieplatform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) start in de loop van volgende week een juridische procedure tegen het hoofddoekenverbod voor leerlingen in het gemeenschapsonderwijs(GO!). Volgens de advocaten van BOEH! is het hoofddoekenverbod een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en van het Vlaams Gelijkekansendecreet 2008. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

Volgens Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht aan de K.U.Leuven en tevens de advocaat van BOEH!, stuit de beslissing van de raad van GO! op heel wat juridische bezwaren. “De grondwet bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. Een principieel hoofddoekenverbod, dat aan de rechten raakt van een grote groep leerlingen is een fundamentele optie die dus enkel het Vlaams Parlement kan nemen”, aldus Sottiaux.

Ook inhoudelijk kan de beslissing van het GO! volgens de professor niet door de beugel. Een absoluut en algemeen verbod zou strijdig zijn met een aantal internationaal beschermde mensenrechten, waaronder de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs. De beslissing van het GO! zou ook het Vlaamse Gelijkekansendecreet schenden. “Het decreet verbiedt discriminatie in onderwijs op grond van godsdienst. In nagenoeg alle landen met een gelijkaardige wetgeving heeft de rechter beslist dat een absoluut hoofddoekverbod een discriminatie is”, luidt het. Deze juridische actie ligt in het verlengde van een hele reeks sensibiliserende acties, ludieke en andere die BOEH! in het verleden ondernam en nog wil ondernemen. Parallel zal het actieplatform ook de dialoog aangaan met politici en middenveldorganisaties.

BOEH! is er van overtuigd dat een duurzame oplossing niet kan worden bereikt door eenzijdige, radicale beslissingen maar in onderling overleg en op basis van wederzijds respect voor de belangen van al de partijen.

Belga