Belga, 18/03/2010

Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) is opgetogen met het arrest van de Raad van State. Het rechtscollege schorste donderdag het algemeen verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens door leerlingen, dat de Raad van het GO! uiterlijk op 1 september 2011 in het gemeenschapsonderwijs wilde instellen.

Volgens de advocaten Stefan Sottiaux en Joos Roets, die het verzoekschrift namens een leerling opstelde, stuitte de beslissing van de Raad van het GO! op heel wat grondwettelijke bezwaren. Daarnaast besliste de Raad van State om over de zaak een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Dat zal moeten uitmaken of de Raad van het GO! wel bevoegd is in deze kwestie, dan wel of het Vlaams parlement zich zal moeten uitspreken over de wenselijkheid van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs.

Met dit arrest volgt de Raad van State de argumentatie van het feministisch platform BOEH!, dat samen met een hoofddoekdragende leerling een zaak had aangespannen tegen de beslissing van het GO!. “Het is aan vrouwen en meisjes om te beslissen of ze een hoofddoek dragen of niet en de samenleving van vandaag dient zich zo te organiseren dat vrouwen en meisjes van deze vrijheid, die zowel hun vrouw-zijn als hun godsdienstige beleving betreft, kunnen genieten”, stelt BOEH!.

Het platform roept de bevoegde minister Pascal Smet (sp.a) daarom op om eindelijk een initiatief te nemen.

Belga