Belga, 04/03/2010

De auditeur van de Raad van State heeft donderdag de klacht van een leerling tegen het algemeen verbod op het dragen van uiterlijke levenbeschouwelijke kentekens in scholen ontvankelijk verklaard. Dat maakt de actiegroep Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) bekend. De groep ondersteunt de leerling in haar klacht tegen de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Meesters Stefan Sottiaux en Joos Roets menen dat de beslissing van de Raad van het GO! op heel wat juridische bezwaren stuit. De auditeur is op verschillende van die bezwaren ingegaan. “Artikel 24 van de Grondwet bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. Een dergelijke maatschappelijk controversiële beslissing moet volgens de auditeur in eerste instantie genomen worden door het Vlaams Parlement. De auditeur vindt dat de Raad van State hierover een prejudiciële vraag moet stellen aan het Grondwettelijk Hof en stelt voor om de beslissing van het GO! te schorsen in afwachting van een finale uitspraak van het Hof”, luidt het bij de verdediging.

Daarnaast meent de auditeur dat de beslissing van de Raad van het GO! om dezelfde redenen ook een schending uitmaakt van de godsdienstvrijheid.
Het feministisch actieplatform BOEH! is opgetogen over het advies van de auditeur van de Raad van State. Het hoofddoekenverbod voor leerlingen leidt volgens het platform immers tot uitsluiting van een categorie meisjes.

Belga