Belga, 10/09/2009

De vereniging Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) gaf donderdag in Borgerhout meer uitleg bij de verdere strijd tegen het hoofddoekenverbod in het Antwerpse atheneum. De groepering van feministische organisaties wil de sociale druk waar de schooldirecties het over hebben nuanceren.

“De kans bestaat dat sommige meisjes groepsdruk ondervinden, maar dat heb je nu eenmaal bij alle subculturen en jongerengroepen”, stelt Nadia Fadil, voorzitster van het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV), die zelf geen hoofddoek draagt. “Wij ervaren daarentegen een veel sterkere sociale druk vanuit de scholen en de samenleving om die hoofddoek net wel af te zetten. Dat maakt het voor ons extra pijnlijk omdat steeds meer jonge moslima’s er vanuit hun religieuze overtuiging bewust voor kiezen om een hoofddoek te dragen. Door het verbod worden jongeren beperkt in hun verdere ontwikkeling. Net de scholen die hen alle mogelijkheden moeten bieden, beperken hun ontwikkeling en geven de boodschap dat er in onze samenleving geen plaats is voor vrouwen met een hoofddoek.”

Alvorens over te gaan tot verdere acties, wacht BOEH! de beslissing van de Raad van State en de daaropvolgende reactie van de raad van het Gemeenschapsonderwijs af. “In afwachting onderstrepen we nogmaals hoe belangrijk vrije onderwijskeuze is voor de ontwikkelingskansen en tewerkstellingskansen van alle jongeren, ook moslimmeisjes met een hoofddoek.”

Tot slot sprak BOEH! nogmaals zijn steun uit voor alle verenigingen en individuen die op vreedzame wijze actie voeren voor gelijke kansen in het onderwijs. Een aantal van die manifestanten wordt donderdagmiddag ontvangen door Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a). BOEH! zelf neemt niet deel aan het overleg.

Belga