Het Laatste Nieuws, 3 april 2007

Het hoofddoekverbod in de nieuwe dresscode van de stad blijft voor beroering zorgen. Zo erg dat een aantal organisaties zich verenigd hebben in het platform BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd!). Dat platform klaagt nu de naar eigen zeggen selectieve toepassing van het kledingsvoorschrift binnen de stadsdiensten aan. “Het verwijderen van de hoofddoek wordt ook in andere functies dan enkel de loketfuncties opgelegd. Dat terwijl kruisjes of piercings wel getolereerd blijven.” BOEH! roept nu om een gesprek met burgemeester Patrick Janssens.

Verschillende allochtone en autochtone vrouwenorganisaties hebben zich verenigd in hun protest tegen de dresscode die de stad begin maart oplegde. Dat schrijft een verbod voor op het dragen van levensbeschouwelijke of politieke symbolen en eist de absolute neutraliteit voor personeel in een loketfunctie. Maar zo stelt het pas opgerichte BOEH!: “Het plotse enthousiasme voor de neutraliteit van de overheid is selectief. Het gaat om hoofddoeken,” aldus Laila Ekchouchou. “Sommige vrouwen zijn aangeworven met hun hoofddoek. Toen was het geen probleem?”

Diversiteit

B0EH! verzamelde zes anonieme getuigenissen van werknemers met hoofddoek. Zij hebben het over pestgedrag en vernederingen. Ook burgemeester Patrick Janssens (Sp.a) en personeelsschepen Marc Van Peel (CD&V) krijgen kritiek. “In het bestuursakkoord staat dat men streeft naar meer diversiteit. Iets zegt me dat dit propaganda is en dat Patrick en zijn team helemaal niet voor diversiteit zijn,” zegt een vrouw. “Ik kreeg te horen dat ik niet meer welkom ben bij de jeugddienst. Dat terwijl de nieuwe dresscode toch enkel was voor werknemers met een loketfunctie,”, aldus een ander. Of nog: “We zijn nu uit het zicht verdwenen, maar kruisjesdragende collega’s of mensen met piercings zitten er nog wel. Vernederend.”

Het platform dringt aan op een gesprek met onder meer burgemeester Patrick Janssens en hoopt op de intrekking van de dresscode. Opvallende aanwezigen tijdens de voorstelling waren Meyrem Almaci en Mieke Vogels, respectievelijk lijsttrekker en -duwer bij Groen!. “De dresscode is een vrijbrief voor racisme,” zo stelt Vogels. Groen! is de enige partij die de nieuwe kledingvoorschriften van de stad afwijst.

Net voor de bekendmaking van BOEH! werd al een kleine actie gevoerd. Tijdens een fotosessie van de stad voor De Zomer Van A aan de Rijnkaai 27 kwam een hoop vrouwen met hoofddoek poseren. “We hebben gehoord dat er op de affiches van de stad geen hoofddoeken meer mochten staan. Toen de stad dan de oproep voor een dertigtal figuranten lanceerde, besloten we met enkelen te komen poseren. Ook wij houden van de stad,” aldus Saida El Fekri van het platform voor allochtone vrouwen. Enkele vrouwenorganisaties hebben zich verenigd in het platform BOEH! dat protesteert tegen de nieuwe dresscode van de stad.

Luc van Bakel