Op 10 februari, 5 maart, 7 april en 5 mei gaat BOEH! in vier verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Noteer de data alvast met stip in uw agenda, en verspreid onze flyer!

Programma

10.02 – Het neutraliteitsargument: het doek valt over diversiteit?

20u00. Zuiderpershuis. Waalse Kaai 14, Antwerpen
met Eva Brems, Jo Vermeulen, Ludo Abicht, Ida Dequeecker

Het beginsel van neutraliteit in overheid en publieke ruimte roept heel wat discussie en vragen op: Is de historische context waarin het is ontstaan te vergelijken met onze multiculturele en multireligieuze samenleving? Wat zijn geldige argumenten voor neutraliteit? En wat als neutraliteitsnormen gender-en etnische ongelijkheid in de hand werken?

05.03 – Werken voor de overheid: alleen voor Jan met de pet?

20u00. Nieuwe locatie! Buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham (Van Crombrugghe gebouw), Godshuishammeke 20, Gent [wegbeschrijving]
met Naima Charkaoui, Jean-Jacques De Gucht, Filip van Laecke, Maryam H’Madoun

Hoe kan de overheid haar diversiteitsdoelstellingen (t.a.v. gender, etnische afkomst, leeftijd, enz..) verzoenen met haar neutraliteitsopvatting? Hoe ernstig is een verbod op het dragen van religieuze kentekens, als het in de praktijk enkel vrouwen treft die een hoofddoek dragen? Is neutraliteit ten aanzien van werknemers wel te verzoenen met neutraliteit ten aanzien van “klanten”? Hoe gaat de overheid om met een privésector, waar men ook neutraliteit gaat inroepen om kledingvoorschriften op te leggen (bv. verbod op het dragen van een hoofddoek)?

07.04 – Gelijke onderwijskansen de das omgedaan?

20u00. KVS. Arduinkaai 7, Brussel
met Mieke Van Hecke, Raymonda Verdyck (o.v.), Marc Laquiere, Hakima El Meziane

Welke neutraliteitsvereisten stellen we aan het onderwijzend personeel, welke eisen aan leerlingen? Wat als neutraliteitsnormen ongelijkheid in de hand werken omdat ze haaks staan op de onderwijskansen en dus tewerkstellingsperspectieven van bepaalde groepen beperken, in het bijzonder vrouwen? Zijn de benadering van het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs verschillend?

05.05Gaat diversiteit Vlaanderens petje te boven?

20u00. Zuiderpershuis. Waalse Kaai 14, Antwerpen
met Christine Delphy, Sarah Bracke, Yasmina Akhandaf

Afsluitende lezing door Christine Delphy. Deze feministe komt op tegen het hoofddoekenverbod voor leerlingen in de Franse scholen. Sarah Bracke, feministe en professor in de sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, trekt de lijn door naar ons land. Wat zijn neutraliteitsnormen waard, als ze in de praktijk leiden tot meer discriminatie, seksisme en racisme?

Een initiatief van…

BOEH! in samenwerking met Vzw Motief, Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV), FMV Steunpunt Gent, Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV), Vrouwen Overleg Komitee (VOK), FC Poppesnor, Minderhedenforum, AEL, Zuiderpershuis, De Centrale, KVS.

Met de steun van

Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – Bert Anciaux