Het einde van 2020 is in zicht. 

Dit jaar zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het coronajaar, maar ook verschillende andere gebeurtenissen en tendensen kenmerkten de start van het nieuwe decennium. 

Zo liet George Floyd dit voorjaar het leven ten gevolge van dodelijk politiegeweld in de VS, wat een enorme impuls gaf aan de Black Lives Matter-beweging die in 2014 opkwam na een soortgelijk incident in Ferguson (VS). Ook bij ons klonk de roep om meer rechtvaardigheid en gelijkheid – én tegen racisme – luid en duidelijk, resulterend in verschillende protesten in de grootsteden. Voor de regering was dit helaas geen teken om daadkrachtig op te treden om racisme een halt toe te roepen: de voltallige regering stemde tijdens de zomer alsnog een resolutie weg om praktijktesten in te richten. Daarbovenop velde het Grondwettelijk Hof een arrest dat de deur openzette voor hogescholen om een verbod op hoofddoeken voor studenten in te voeren. Meest recent was er het nieuws dat de erkenning van het Minderhedenforum zou stopgezet worden door de minister van Gelijke Kansen. 

De ene kaakslag na de andere voor organisaties die al meer dan een decennium strijden tegen de schending van mensenrechten.

Een lichtpuntje: inmiddels concludeerde de Raad van State dat de selectieaanvraag van het Minderhedenforum strenger (en dus ongelijk) werd beoordeeld. Er zal dus een nieuwe beslissing moeten komen.

Voor BOEH! is en zal de strijd tegen racisme en uitsluiting, van welke aard dan ook, altijd een speerpunt blijven. Daarom vroegen we aan een hele reeks van bondgenoten en medestanders in de strijd tegen racisme en discriminatie om van zich te laten horen!

Welke pijnpunten zien zij in de strijd tegen racisme en discriminatie? Wat is er nodig om de strijd op een goede manier verder te zetten? Welke lessen trekken zij uit de coronacrisis?

Hun reflecties, meningen en aanbevelingen lees je hier in de loop van de volgende weken.

Laat jij ook van je horen?