Tot grote teleurstelling van heel wat moslima’s keurde burgemeester Patrick Janssens (Sp.a) recentelijk een discriminerende dresscode voor het Antwerpse stadspersoneel goed. In werkelijkheid worden vooral moslima’s die een hoofddoek dragen geraakt door het kledingvoorschrift, waardoor hun recht op godsdienstvrijheid en hun recht op zelfbeschikking wordt geschonden.

Als antiracistisch en feministisch actieplatform laat BOEH! het hier dan ook niet bij en lanceert als reactie een postercampagne, een persiflage op de bekende verkiezingscampagne van Patrick Janssens. Maar liefst éénentwintig bekende Vlamingen steunen BOEH! in haar strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en leenden hun portret aan de campagne. Robbe De Hert, An Nelissen, Tine Reymer, Pol Goossen, Carry Goossens, Vitalski, Hilde Van Mieghem, Walter Zinzen en Tom Naegels zijn slechts enkele van de bekende Vlamingen die de centrale boodschap van BOEH! ondersteunen: “Hoofddoek? De vrouw beslist!”

Zo’n 6.000 affiches zullen verspreid worden in heel de stad Antwerpen.