Beste stadsgenoten,

Recent nam het nieuwe Antwerpse stadsbestuur de beslissing om uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuiging te verbieden voor stadspersoneel dat rechtstreeks klantencontact heeft. In de praktijk heeft dit vooral kwalijke gevolgen voor moslimvrouwen die nu of in de toekomst voor de stad (zullen) werken en een hoofddoek dragen. De stad geeft hiermee een dubbel signaal: enerzijds wil men diversiteit binnen het personeelsbestand stimuleren, anderzijds moet die diversiteit zo weinig mogelijk zichtbaar zijn.

De verhalen van de vrouwen in kwestie hoorde u niet in de media of van politici. Nochtans zijn het deze verhalen die aantonen hoe ingrijpend en discriminerend deze maatregel is: hij heeft het leven van deze vrouwen grondig door elkaar geschud. En waarom?

Omwille van de neutraliteit? Laat ons duidelijk zijn: indien een ambtenaar haar of zijn boekje te buiten gaat op basis van politieke of religieuze overtuiging, moet men dat personeelslid aanspreken op haar of zijn gedrag, niet op het uiterlijk.

Sommigen vrezen dat de hoofddoek zogenaamd onderdrukkend is. Maar net zij die streven naar het opheffen van alle dwang, voeren met dit verbod zelf een dwangmaatregel in. De kern van emancipatie is nochtans het recht op vrije keuze. Dat geldt ook voor de keuze van vrouwen zelf om al dan niet een hoofddoek te dragen.

Wij vrouwen, moslim, andersgelovig of niet gelovig, allochtoon en autochtoon, zijn de hoofddoekendiscussie meer dan beu en vinden dat het tijd is dat er werk wordt gemaakt van de aanpak van de werkelijke problemen in onze steden en gemeenten.

Met die gedachte trokken we in oktober 2006 naar de stembus. We hadden dan ook verwacht dat het nieuw verkozen bestuur – dat er mede is gekomen dankzij de stemmen van de allochtone gemeenschappen – een beleid zou voeren dat àlle Antwerpenaren ten goede komt. In tegendeel wordt er nu een maatregel genomen die ons als burgers verdeelt.

Het platform BOEH! is dan ook teleurgesteld in deze nieuwe politiek, waarmee de stad haar slogan ’t Stad is van iedereen geweld aandoet. Wij roepen het stadsbestuur op om het recht op vrije keuze en het recht op godsdienstvrijheid te respecteren en we vragen dat deze kledingrichtlijn opnieuw opgeheven wordt. BOEH! vindt het een basisvereiste voor een multiculturele stad als Antwerpen om een volwaardig diversiteitsbeleid uit te bouwen. Actief pluralisme moet daarin centraal staan, niet uniformiteit of een enge invulling van neutraliteit.

We hopen dat u, net als de 21 bekende Vlamingen die de voorzijde van onze affiches sieren, onze eisen en bekommernissen deelt. We zouden u willen vragen om deze affiche aan uw raam of op een andere zichtbare plek te hangen. Zo geeft u samen met ons het signaal dat diversiteit in Antwerpen een realiteit is.

Want ’t stad is van ons allemaal.

Vriendelijke groeten

Platform BOEH!