BOEH!, een feministisch platform dat ijvert voor het recht op het dragen en het niet-dragen van de hoofddoek in alle maatschappelijke velden, is verbolgen door de recente beslissing die genomen werd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een verbod van religieuze tekens in haar huishoudelijk reglement te laten opnemen.

We achten deze beslissing niet opportuun omdat hiermee de aangegeven problemen niet worden opgelost en een verkeerd maatschappelijk signaal wordt gestuurd. De vrouwonvriendelijke en discriminerende regel is contradictorisch met het diversiteit- en emancipatiebeleid dat men nastreeft. Enerzijds bevordert men de uitsluiting van een specifieke groep jongeren die experimenteren met hun identiteit en al in een zwakke sociaal-economische positie vertoeven. Anderzijds dwingt men de moslimgemeenschap om een eigen onderwijsnetwerk in te richten, en dus te segregeren.

De genomen beslissing zal verder de aangehaalde problematiek van ‘sociale druk’ niet verhelpen. Waar vele scholen vandaag mee te kampen hebben, vooral in een grootstedelijke context, is vooral onderfinanciering en een concentratie aan sociale zwakkere jongeren in bepaalde scholen. Het feit dat vele van deze jongeren uiteenlopende culturele en religieuze origines hebben, zorgt er bovendien voor dat maatschappelijke problemen vandaag zich op een zeer complexe wijze vertalen. De neiging om deze complexe problemen af te doen als ‘culturele problemen’ is dan ook groot. Maar waar het eigenlijk om draait is het gebrek aan know-how, training en middelen om de complexe problemen waarmee hun leerlingen worden geconfronteerd op te vangen.

Religieuze tekens, zoals de hoofddoek, verbieden zal hier geen enkele oplossing op bieden. Integendeel. Hiermee wordt een nieuw probleem gecreëerd. Jongeren worden niet langer voorbereid op de multiculturele samenleving waarmee ze sowieso te maken zullen hebben. Ze worden bovendien niet gewapend om hun eigen keuzes te maken – hetzij religieus, hetzij niet-religieus, dit op een zelfbewuste en assertieve wijze. Het onderwijs faalt in wat één van haar meest essentiële pedagogische projecten zou moeten zijn: jongeren tot mondige en geëmancipeerde burgers maken.

Ten slotte wordt hiermee een verkeerd maatschappelijk signaal gestuurd naar een Vlaanderen dat vandaag steeds moeilijker met de complexe en uiteenlopende samenstelling van haar bevolking blijkt te kunnen omgaan. Er wordt de boodschap meegegeven dat gesluierde vrouwen uitsluiten kan en mag. We hopen dan ook dat de Raad van het GO beseft dat ze met deze beslissing een mede-verantwoordelijkheid draagt in het versterken van de maatschappelijke intolerantie jegens de hoofddoek en de Islam. Boeh streeft een actief pluralistisch onderwijsproject na waar ruimte en respect is voor alle religies op voet van gelijkheid.

BOEH! zal zich – de komende week – beraden over de volgende te ondernemen stappen.