Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag zijn Samira Azabar en Ida Dequeecker van BOEH! ook dit jaar gevraagd op Radio Centraal voor een gesprek over de blijvende nood aan een solidair feminisme, dat streeft naar de vrijheid en gelijkheid van alle vrouwen.

Op 8 maart 2021 kan je tussen 16:00 en 20:30 terecht bij Radio Centraal voor een speciale uitzending gewijd aan Internationale Vrouwendag. Tal van gasten passeren de revue en ook BOEH! tekent present. Van 18:10 tot 18:35 zijn kernleden Samira Azabar en Ida Dequeecker live te horen op 106.7FM. Zij zullen het hebben over de voortdurende strijd tegen ongelijkheid en de nood aan een solidaire feministische beweging die opkomt voor de individuele rechten en vrijheden van alle vrouwen, ongeacht hoe zij hier invulling aan geven.

Als feministisch, antiracistisch actieplatform komt BOEH! op het zelfbeschikkingsrecht van iedere vrouw en elk meisje om zelf te beslissen over eigen doen en laten, over eigen lichaam en leven. Dat betekent we ons onvoorwaardelijk engageren in de strijd tegen onderdrukkende systemen en tegen eender welke vorm van discriminatie, misbruik en geweld. Vanavond hoor je meer over hoe die intersectionele strijd voor vrijheid en gelijkheid op een solidaire manier gevoerd kan worden en welke veranderingen daarvoor nodig zijn.

Ontdek het volledige programma van deze speciale uitzending van Radio Centraal.