Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten. In het kader van die dag reikt de Liga voor Mensenrechten ieder jaar een Prijs voor Mensenrechten uit. Dit jaar valt die eer BOEH! te beurt.

Dankjewel aan de Liga om onze strijd voor keuzevrijheid te erkennen en in de schijnwerpers te zetten. Het hoofddoekenverbod gaat resoluut in tegen fundamentele mensenrechten, zoals het recht op vrije keuze en praktisering van religie maar ook vrije keuze van onderwijs en vrije keuze van beroep.

Wij zullen blijven strijden tegen dit onrecht. We roepen iedereen op om zich actief uit te spreken en te verzetten tegen het hoofddoekverbod. Elke schending van mensenrechten tast het universele karakter ervan aan, dus een flagrante en meervoudige schending van mensenrechten (zoals het hoofddoekverbod) die bovendien genormaliseerd lijkt, hoort ons allen te verontrusten.

Laten we samen strijden voor mensenrechten en vrijheid!