Belga, 24/02/2007

De Antwerpse schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) wil een hoofddoekenverbod invoeren voor personeelsleden van het stedelijk onderwijs Antwerpen. Dat zegt althans het initiatief Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) zondag. Het zegt het voornemen “uit vertrouwelijke bron” vernomen te hebben. BOEH! heeft het over een vrouwonvriendelijk en discriminerend voorstel.

“Stellen dat een leerkracht met een hoofddoek zijn of haar levensbeschouwelijke overtuiging oplegt aan leerlingen is een zwak argument”, stelt BOEH! in een persbericht. “Indien een leerkracht zijn boekje te buiten gaat op basis van politieke of religieuze overtuiging, moet men de persoon in kwestie aanspreken op zijn gedrag, niet op het uiterlijk.”

“Onderwijs moet juist een weerspiegeling zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een school die zich inlaat met de persoonlijke en levensbeschouwelijke keuzes van haar leerkrachten schendt het neutraliteitsbeginsel”, luidt het voorts. “Neutraliteit moet gewaarborgd zijn op het niveau van de functie-uitvoering, niet op het niveau van uiterlijke kenmerken.”

Het initiatief benadrukt nog dat het verbod concreet van toepassing zou zijn op slechts een achttal personeelsleden binnen het stedelijk onderwijs.

De stad Antwerpen beweert wel werk te maken van een divers personeelsbeleid en kansen te geven aan diverse groepen, maar doet met een hoofddoekenverbod net het tegenovergestelde, zo besluit het actieplatform.

Belga