Meld islamofobie

Meld discriminatie op basis van religieuze kentekens

Wie zijn we?

Baas over eigen hoofd (BOEH) ijvert reeds jaren voor de keuzevrijheid van meisjes en
vrouwen , en verweert zich tegen de verrechtsing van onze samenleving .

Wat is discriminatie?

Wanneer je ongelijk of oneerlijk behandelt wordt op basis van persoonlijke kenmerken
oa geslacht , religie, etnische of sociale afkomst dan spreken we van discriminatie. Dit is
volgens de wet verboden. Zie ook www.unia.be

Enkele concrete voorbeelden

Wanneer een eigenaar jou weert van zijn zaak omv jouw hoofddoek.
Wanneer je niet wordt aangenomen enkel en alleen omwille van jouw hoofddoek.
Wanneer een leerkracht zich racistisch uit tav hoofddoeken en/of islam.
Wanneer iemand je intimideert en bedreigt op straat omwille van jouw hoofddoek

Waarom discriminatie melden?

Zonder meldingen kunnen instellingen moeilijk zicht krijgen op de aard en ernst van de
gevallen, bovendien worden meldingen vaak gebruikt om beleid aan te spreken en
verandering op te eisen. Hierbij wordt de privacy van de betrokkenen steeds
gerespecteerd en zullen geen stappen ondernomen worden zonder toestemming van
het slachtoffer en /of melder.

Wat na melding?

Indien je wenst gecontacteerd te worden voor ondersteuning, gelieve dit aan te geven.
Zo niet, zullen de gegevens gebruikt worden om ons werk en acties beter te kunnen
richten op de aanwezige behoeftes en noden.

Formulier

Naam *  

Email  

Geslacht  

Datum voorval  

Plaats voorval *  

Omschrijf voorval *