PERSBERICHT 24/4/2013

“Go! volhardt in de boosheid.” Middenveldorganisaties en leerlingen stappen naar Raad van State tegen hoofddoekenverbod Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH!(Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy (J&D) vzw als verzoekende partij, heeft na rijp beraad besloten om, samen met enkele leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs ( GO! ), een verzoekschrift in te […]

PERSBERICHT 2/2/2013

BOEH! (Baas over eigen hoofd) is geschokt door de herbevestiging van de Centrale Raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in zijn scholen. Toen dit verbod de eerste maal werd uitgevaardigd in September 2009 vocht BOEH! het, in naam van een leerling, aan voor de Raad van […]

PERSBERICHT 25/07/2012

Raad van State: “hoofddoekenverbod” dan toch geen verbod Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) heeft kennis genomen van het (eind)arrest van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat heden werd vrijgegeven in de zaak  betreffende het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het GO! Gemeenschapsonderwijs. In het arrest stelt de Raad van State vast […]

PERSBERICHT 06/06/2012

Auditoraatsverslag Raad van State hoofddoekenverbod: nog steeds geen duidelijkheid! Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het auditoraatsverslag dat gisteren werd vrijgegeven in de zaak betreffende het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het GO! Gemeenschapsonderwijs. Uit het verslag blijkt dat de auditeur van mening is dat de zaak onontvankelijk zou zijn wegens gebrek […]

PERSBERICHT 15/03/2011: Uitspraak Grondwettelijk Hof

Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat vandaag werd uitgesproken. Uit het arrest blijkt dat de Raad van het Go! (gemeenschapsonderwijs) volgens het Hof bevoegd is om een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen van het Go! uit te vaardigen. Boeh! is van […]

PERSBERICHT: aanvang van het nieuwe schooljaar

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar betreuren Boeh! (Baas over eigen hoofd) en het Vrouwen overleg Komitee (VOK) de volgehouden beslissing van de Antwerpse Onderwijsraad om vanaf 1 september 2010 in geen enkele Antwerpse school (Go!, stedelijk, provinciaal en katholiek) nog leerlingen met een hoofddoek toe te laten. Een jaar na het algemeen verbod […]

PERSBERICHT: auditeur van Raad van State verklaart klacht van BOEH ontvankelijk

Principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een schending van de godsdienstvrijheid en moet door het parlement geregeld worden en niet door het GO Boeh! is opgetogen Vandaag werd bekend dat de auditeur van de Raad van State de juridische bezwaren volgt, die BOEH! (het platform Baas Over Eigen Hoofd) samen met een leerling had ingediend […]