Persbericht

PERSBERICHT 24/4/2013

“Go! volhardt in de boosheid.” Middenveldorganisaties en leerlingen stappen naar Raad van State tegen hoofddoekenverbod Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH!(Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy

PERSBERICHT 2/2/2013

BOEH! (Baas over eigen hoofd) is geschokt door de herbevestiging van de Centrale Raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in zijn

PERSBERICHT 25/07/2012

Raad van State: “hoofddoekenverbod” dan toch geen verbod Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) heeft kennis genomen van het (eind)arrest van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat heden

PERSBERICHT 06/06/2012

Auditoraatsverslag Raad van State hoofddoekenverbod: nog steeds geen duidelijkheid! Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het auditoraatsverslag dat gisteren werd vrijgegeven in de zaak betreffende het algemeen verbod

PERSBERICHT: aanvang van het nieuwe schooljaar

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar betreuren Boeh! (Baas over eigen hoofd) en het Vrouwen overleg Komitee (VOK) de volgehouden beslissing van de Antwerpse Onderwijsraad om vanaf 1 september